Skal vi revidere standarden for bygningsautomatisering og -sikkerhet?

Standard Norge ønsker tilbakemeldinger om det er behov for å revidere standarden NS 3420-YB som omfatter bygningsautomatisering og -sikkerhet.

Dørmiljøene oppfattes ofte som besværlige. Hvordan tekniske installasjoner som samlet utgjør dørmiljø i nærings- og formålsbygg kan bli mer til nytte, er tema på konferansen Dørmiljø til besvær i uke 12.

NS 6450 og NS 3420-YB

Dørmiljøer skal oppnå funksjoner som adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring og oppfylle sikkerhetskrav, dvs. dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier.

NS 6450, idriftsetting og prøvedrift sammen med NS 3420 del YB, systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet, beskriver hvordan tekniske systemer kan bli til større nytte.

Inn i standardene?

Dørmiljø til nytte er imidlertid ikke spesielt nevnt i disse standardene. Dette vurderer Standard Norge nå å gjøre noe med. Dette kan vi løse ved å supplere nevnte standarder med et eget avsnitt om dørmiljø.

Om din virksomhet ønsker å bidra til dette, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Merete Fadler (tlf. 404 35 320)

Sist oppdatert: 2022-03-24