Undervannsutstyr
Foto: Nicolas Tourrenc

Standard for vedlikeholdsprosess oversatt til norsk

NS-EN 17007 gir en generisk beskrivelse av vedlikeholdsprosessen og gjelder for alle virksomheter som har ansvar for vedlikehold av bygg, anlegg og produksjonssystemer. Standarden ble først utgitt i 2017 på engelsk og er nå tilgjengelig på norsk.

NS-EN 17007 Vedlikeholdsprosess og tilhørende indikatorer, angir egenskapene ved alle prosessene, spesifiserer deler av vedlikeholdsprosessen og etablerer en vedlikeholdsmodell som gir føringer for hvordan indikatorer defineres.

Gir et ledelsesverktøy

Beskrivelsen på vedlikeholdsprosessen som standarden gir, kan tilpasses etter typen av og størrelsen på virksomheten som velges til å utføre vedlikeholdet, kompleksiteten av systemet som skal vedlikeholdes, og omfanget av de eksterne kontraktsfestede tjenestene. 

Formålet med standarden er å gi en forståelse av tiltakene og samhandlingen mellom vedlikeholdsprosesser. Det gir vedlikeholdsledere et ledelsesverktøy i form av en metode for å sammenligne sin virksomhet med den generelle framstillingen som er beskrevet, og for å avdekke utilstrekkelige tiltak, ikke-tilordnede ansvarsområder og/eller dårlige forbindelser. Det gir informasjon om fastsettelse av ytelseskrav som er knyttet til bestemte prosesser og opprettelse av scorekort (vurderingskriterier) som er egnet for overvåking av aktiviteter og måling av ytelse.

Sist oppdatert: 2023-01-04

NS-EN 17007:2017

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Vedlikeholdsprosess og tilhørende indikatorer

SpråkNorskUtgave: 2017-10 (2022-08-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17007:2017

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Vedlikeholdsprosess og tilhørende indikatorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang