Tunnelløp

Standarder for betong på høring

Vi har nå tre dokumenter på betongområdet på høring fram til 31. juli. Det ene er forslag til en Norsk Standard for delmaterialet til betong og to forslag til nasjonale tillegg til standarder som omhandler henholdsvis betongblandinger og betongpeler.

Nye tilsetningsmaterialer

Det er utarbeidet et forslag til en ny Norsk Standard på nye delmaterialer til betong, prNS 3650 naturlige og naturlig kalsinerte pozzolaner. Dokumentet angir krav til delmaterialet og prøvingsomfang som skal sikre at det ikke er skadelig for betongen.

I forbindelse med det nye delmaterialet er også nasjonalt tillegg (NA) til NS-EN 206 blitt oppdatert. Endringene fra 2020-versjonen dreier seg i hovedsak om prøveregimet for betongblandinger som det ikke foreligger en standardisert k-verdi på. Her foreslås det å skille mellom kjente og hittil ukjente delmaterialer, herunder naturlige og naturlig kalsinerte pozzolaner. Det er også foreslått endringer knyttet til mengde resirkulert og gjenvunnet tilslag. For en mer komplett liste over foreslåtte endringer i det nasjonale tillegget til NS-EN 206/NA, henviser vi til forordet i høringsforslaget.

Se mer informasjon om 2021-utgaven av det nasjonale tillegget til NS-EN 206.

Betongpeler

NS-EN 12794 «Betongpeler» er en europeisk standard som i hovedsak angir minstekrav for at produktet kan CE-merkes. Tradisjonelt har NS 3046 blitt brukt for type peler. Denne er trukket tilbake ettersom den er i omfangskonflikt med NS-EN 12794. Samtidig er en del krav fra NS 3046 blitt videreført i tillegget, NS-EN 12794/prNA, som nå er på høring. Dette gjelder spesielt betongpeler som må tåle litt mer ved ramming gjennom harde lag eller for innmeisling i berg. I tillegg er det også angitt anbefalinger for pelespiss.

Høringsforslagene

Høringsfristen for alle de tre dokumentene prNS 3650, NS-EN 206/prNA og NS-EN 12794/prNA er 31. juli. Når det i benevnelsen på standarden eller det nasjonale tillegget er lagt til «pr» viser dette at det er et høringsforslag. Last ned høringsforslagene på vår gratis tjeneste “Standarder på høring”. Det eneste som kreves for å kunne laste de ned er at du er registrert som bruker av tjenesten.

Sist oppdatert: 2022-08-29