2023 Nyheter

 

Metoden tar sikte på å fastsette en realistisk erstatningsverdi ved skade på eller ulovlig felling av trær. Forslaget er på høring fram til 20. april 2023.

2023-02-22

Mer om Norsk Standard for verdivurdering av trær på høring
 

Forslaget til en ny Norsk Standard for hvordan man kobler digital dokumentasjon til en informasjonsmodell for byggverk (AIM) er på høring fram til 1. mai.

2023-02-22

Mer om Ny BIM-standard om prinsipper for digital dokumentasjon på høring
 

Standarden NS 8178 beskriver akustiske kriterier for saler som brukes til musikkframføring, som mindre kultursaler og flerbrukssaler. Den er et nasjonalt supplement til ISO 23591 og er på høring fram til 15. februar 2023. Her finner du video og presentasjoner fra frokostmøtet hvor forslaget ble presentert.

2023-02-07

Mer om Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring – standard på høring
 

Ønsker du eller din virksomhet å gi innspill et nytt standarddokument for utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, har du nå muligheten fram til 5. april.

2023-01-27

Mer om SN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder på høring
 

Standard Norge har publisert standarden NS 3682 Hulldekker av betong til ombruk på engelsk. Standarden tar for seg prosessen fra demontering til tilstandsvurdering av eksisterende hulldekker slik at de kan dokumenteres på en tilsvarende måte som nyproduserte hulldekker.

2023-01-24

Mer om NS 3682 Hulldekker av betong til ombruk – på engelsk
 

NS 3457-6 angir klassifikasjon av sonetyper i bygninger og tilhørende uteområder. Den gir også veiledning på bruk av IFC for bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

2023-01-05

Mer om Ny standard for klassifisering av sonetyper i NS 3457-serien
 

Vi har samlet våre mest populære standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

2023-01-05

Mer om Årets mest populære produkter innen bygg, anlegg og eiendom – 2022