Bygninger ved solnedgang under bygging
Illustrasjonsbilde: Barkodeområder i Oslo og Munchmuseet under bygging

Ny standard for klassifisering av sonetyper i NS 3457-serien

NS 3457-6 angir klassifikasjon av sonetyper i bygninger og tilhørende uteområder. Den gir også veiledning på bruk av IFC for bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Klassifikasjonsstandarder hjelper brukere med å holde struktur på informasjon. Ved bruk av felles klassifikasjonsstandarder blir det lettere å identifisere og gjenbruke data. Det finnes klassifikasjonsstandarder for bygningstyper, romtyper, bygningsdeler, komponenter og systemer. Nå er det også nylig publisert en klassifikasjonsstandard for sonetyper, NS 3457-6 Klassifikasjon av byggverk — Del 6: Sonetyper.

Sonetypetabellen i NS 3457-6 inneholder en kode på opptil tre bokstaver som angir en sone. Tabellen inneholder referanser til sonenes bruk i lover, forskrifter og andre standarder. Tabellen inneholder også forslag til navngiving av soner i IFC 4. Det er vist eksempler på soner i tabellen under.

Tabell 1 – Eksempler på innhold i sonetypetabellen for predefinerte typer og underinndeling

Kode Sone IFC 4 IfcSpatialZone.PredefinedType IFC 4 IfcSpatialZone.ObjectType
JA Brannsone FIRESAFETY
JBA Renrom GMP klasse A USERDEFINED CLEANROOM_GMP_CLASS_A
JAB Branncelle FIRESAFETY FIRECELL

Les mer om NS 3457-serien Klassifikasjon av byggverk

Har du spørsmål knyttet til standardenes innhold og bruk, eller vil du delta i revisjonsarbeidet, kan du kontakte Bjørn Brunstad eller Stefan Bæk Jensen i Standard Norge.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2023-01-19

NS 3457-6:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av byggverk — Del 6: Sonetyper

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-12-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang