Byggeplasss
Illustrasjonsbilde fra byggingen av Lysaker brygge

SN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder på høring

Ønsker du eller din virksomhet å gi innspill et nytt standarddokument for utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, har du nå muligheten fram til 28. april.

Dokumentet, som i første omgang vil bli utgitt som en Teknisk Spesifikasjon (TS), spesifiserer tiltak og gir anbefalinger for byggherrer og entreprenører med sikte på å redusere eller helt fjerne utslipp av klimagasser fra byggeplasser og anleggsområder.

Det pågår mye utvikling på dette området, og planen er at dokumentet skal revideres ganske snart og da skal det utgis som Norsk Standard. Innspill til høringen vil derfor kunne bidra både til forbedring av SN/TS 3770:2023 og til utarbeidelsen av en Norsk Standard (NS 3770) om få år.

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Standarden benevnes som prSN/TS 3770, hvor forstavelsen «pr» viser at dette er et høringsforslag. Høringsfristen er 28. april 2023.

Sist oppdatert: 2023-03-24