Elektro

 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer en ny standard for eltakst. Med NEK 405-20 Eltakst vil man få objektive og trygge takster for utbedring av elektriske anlegg. Dette vil minimere antall tvister om elanlegg ved salg av bolig og erstatning i forsikringssaker.

2019-09-17

Mer om Ny standard for eltakst – trygghet og færre tvister
 

IEC har foretatt en omfattende revisjon av standardserien NEK IEC 61892 som er nøkkeldokumenter for sikkerhet og funksjon for el-installasjoner på offshoreanlegg. Standardserien består av syv deler og anerkjennes av industri og myndigheter internasjonalt. Norge ved Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ledet det internasjonale arbeidet som har pågått over flere år.

2019-08-28

Mer om Standarder baner vei for energieffektive offshoreanlegg
 

Norsk Elektroteknisk Komite har nylig publisert spesifikasjonen NEK SPEK 399 Metode D:2019 som omhandler tilknytning mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment nett.

2019-08-20

Mer om Ny spesifikasjon for tilknytning mellom høyspennings elanlegg og allment nett
 

IEC har foretatt en omfattende revisjon av standardserien IEC 61892 som er nøkkeldokumenter for sikkerhet og funksjon for el-installasjoner på offshoreanlegg. Standardserien består av syv deler og anerkjennes av industri og myndigheter internasjonalt. Norge ved Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ledet det internasjonale arbeidet som har pågått over flere år.

2019-08-12

Mer om Omfattende revisjon av standardserien for el-installasjoner på offshoreanlegg
 

NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen har nå kommet i en ny, oppdatert utgave.

2019-06-20

Mer om Ny utgave av NEK 400 Bolig tilgjengelig
 

12.-13. juni kan du møte Standard Online sammen med NEK på REN Metodedager som arrangeres på Drammen Travbane.

2019-06-05

Mer om Møt oss på REN Metodedager 2019
 

I sammenheng med økt fokus på fornybar energi og nye eltakster blir batterier stadig mer aktuelt for både boligeiere, eiendomsbesittere og næringsliv. Standarder gir nyttig informasjon om installasjon og drift av sekundærbatterier enten det er tradisjonelle bly-syre eller litium-ion.

2019-04-23

Mer om Standarder for sikkerhet ved installasjon og drift av batterier og energilagringssystemer
 

Internet of Things påvirker oss stadig mer. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) inviterer deg til å bli med på et gratis frokostseminar for å høre mer om IoT.

2019-03-11

Mer om NEK inviterer til gratis Internet of Things-seminar
 

Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.

2018-11-20

Mer om NEK 400 - nå på engelsk
 

For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Nå har det kommet en oppdatert standard for maskinsikkerhet.

2018-10-19

Mer om Ny utgave av NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet er lansert
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > »