Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Elektro

 

I forbindelse med lanseringen av den nye utgaven av standardserien NEK 700 12. juni, inviterer NEK og Nelfo til gratis webinar samme dag. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjennom omfattende endringer og fått flere nye kapitler.

2020-05-19

Mer om Nye NEK 700 lanseres 12. juni
 

Europakommisjonen har nylig oppdatert listen over harmoniserte standarder for det europeiske maskindirektivet 2006/42/EU. Her er en rekke relativt nye standarder blitt listet, blant annet EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet, Elektrisk utstyr på maskiner. Denne er også harmonisert for lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

2020-04-28

Mer om Harmonisert maskinsikkerhetsstandard
 

En ny utgave av NEK 700 skulle etter planen lanseres under Eliaden 26.-28. mai, som nå er utsatt til 2021. NEK venter imidlertid ikke på Eliaden, men lanserer som planlagt den reviderte versjonen av NEK 700 før sommeren.

2020-04-17

Mer om NEK 700 venter ikke på Eliaden
 

Den ledende standarden for elkontroll i Norge er NEK 405 Elkontroll. Standarden er nå på høring etter et omfattende arbeid som har resultert i fire reviderte delnormer.

2020-03-09

Mer om NEK 405 Elkontroll på høring
 


2019-12-13

Mer om Tolkninger av eller endringer i NEK 400 foretatt av NK 64
 

NEK 420D:2019 er en ny veiledning som gir bedre forståelse til kravene i NEK 420A, supplert med eksempler og figurer. Veiledningen har nyttig innhold om norske forhold, lover og regler og en generell veiledning for eksplosjonsfarlige områder.

2019-11-27

Mer om NEK 420D: Ny guide til NEK 420A – Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer en ny standard for eltakst. Med NEK 405-20 Eltakst vil man få objektive og trygge takster for utbedring av elektriske anlegg. Dette vil minimere antall tvister om elanlegg ved salg av bolig og erstatning i forsikringssaker.

2019-09-17

Mer om Ny standard for eltakst – trygghet og færre tvister
 

IEC har foretatt en omfattende revisjon av standardserien NEK IEC 61892 som er nøkkeldokumenter for sikkerhet og funksjon for el-installasjoner på offshoreanlegg. Standardserien består av syv deler og anerkjennes av industri og myndigheter internasjonalt. Norge ved Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ledet det internasjonale arbeidet som har pågått over flere år.

2019-08-28

Mer om Standarder baner vei for energieffektive offshoreanlegg
 

Norsk Elektroteknisk Komite har nylig publisert spesifikasjonen NEK NSPEK 399 Metode D:2019 som omhandler tilknytning mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment nett.

2019-08-20

Mer om Ny spesifikasjon for tilknytning mellom høyspennings elanlegg og allment nett
 

IEC har foretatt en omfattende revisjon av standardserien IEC 61892 som er nøkkeldokumenter for sikkerhet og funksjon for el-installasjoner på offshoreanlegg. Standardserien består av syv deler og anerkjennes av industri og myndigheter internasjonalt. Norge ved Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ledet det internasjonale arbeidet som har pågått over flere år.

2019-08-12

Mer om Omfattende revisjon av standardserien for el-installasjoner på offshoreanlegg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > »