Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

NEK 400 er nå på høring

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Standarden kommer ut i ny, revidert utgave hvert 4. år, og neste utgave er nå ute på høring.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har en henvisning til NEK 400 i veiledningen til § 10. Her omtales normsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Henvisningen ble introdusert i 1998 og er siden opprettholdt. Normsamlingen inneholder oversatte internasjonale standarder, med enkelte tilpasninger foretatt av den norske speilkomiteen NK 64. Komiteen har i underkant av 40 medlemmer fra akademia, myndighetene, forvaltningen, interesseorganisasjoner, bygg- og infrastruktureiere, leverandørindustrien og bransjeaktører.

For å fange opp endringer i de internasjonale standardene samt behovet for enkelte justeringer, har normsamlingen hatt fast revisjonssyklus. Alle revisjonene er foretatt i samråd med regelverksforvalter som er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tidligere versjoner ble publisert i 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014. Versjonen som nå er under utarbeidelse vil tre i kraft 1. juli 2018.

Frist for høringssvar er 1. desember 2017

Gå til NEK sine høringssider for mer informasjon om høringen og for å sende inn høringssvar.

Sist oppdatert: 2017-11-02