Tilknytningsskap
Foto: Leif Aanensen

Ny NEK 399 på høring

NEK sendte ut forslag til ny NEK 399 på høring 21. juni 2017, med frist for å gi innspill til 21. september 2017. Dette nye utkastet vil erstatte «NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom – boliger:2014», men vil også utvide virkeområdet til å gjelde næringsbygg.

I praksis vil den nye normen dermed legge føringer for inntak i alle typer bygninger. I utkastet foreslås det to typer grensesnitt:

  • Type A for direktemålte elektrisk anlegg opp til 80 A
  • Type B for anlegg med merkestrøm for det elektriske anlegget 80A<In<1.250A
  • Type C for anlegg med merkestrøm for det elektriske anlegget In>1.250A

Type A vil være en videreføring av dagens tilknytningsskap, plassert utomhus – men altså med en vesentlig utvidelse av bruksområdet. Hovedforskjellen mellom type B og C er at sistnevnte vil utløse krav om nettstasjon i bygningen og skinneføring mellom denne og hovedfordeling. I bygninger som inneholder en eller flere boliger, stilles det også krav om føringsvei og etasjefordeler, slik som i dagens utgave for boligblokker.

Det henvises til NEK sin høringsside, hvor det er gitt uttømmende informasjon og hvor høringsdokumentene kan lastes ned.

Denne artikkelen ble først publisert på www.nek.no

Sist oppdatert: 2017-11-02

NEK 399-1:2014 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 413,00 (eks. mva)

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2014-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NOK 413,00 (eks. mva)

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden