Robot ved samlebånd
Foto: Adobe Stock

Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr på maskiner

For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Nå har det kommet en oppdatert standard for maskinsikkerhet.

Standarden heter NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner og foreligger nå i en norsk utgave. Se nederst på siden for å kjøpe standardene.

NEK EN 60204-1:2018

NEK EN 60204-1 omhandler generelle krav til elektrisk utstyr på maskiner samt valg/utførelse av kritisk utstyr som beskytter mennesker, dyr og eiendom mot skade. 

Denne normen er sentral når man skal utføre risikovurdering av en maskin. Her kan nevnes hvordan man beskytter mot elektrisk sjokk, krav vedrørende operatør-maskin «man-machine» - start/stopp, styrekretser og nødstopp. 

Hvorfor er denne standarden viktig?

Brukere av NEK EN 60204-1:2018

Virksomheter som lager maskiner er åpenbare brukere. En annen gruppe er elektroinstallatører som leverer maskiner. De er maskinleverandører og må følge NEK 60204-1 for å være sikker på at de gjør ting riktig. Ellers vil de bli holdt ansvarlig dersom noe går galt.

Andre brukere er rådgivende ingeniører, ventilasjonsbransjen og salgsansvarlige/leverandører av elektrisk utstyr til maskiner/automatisering.

Innholdet i standarden

Følgende viktige punkter for elektrisk utrustning gjennomgås i standarden:

 • Generelle krav
 • Terminering av ledere for strømtilførsel og utstyr for frakobling og utkobling
 • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
 • Beskyttelse av utstyr
 • Utjevningsforbindelser (jording)
 • Styrekretser og styrefunksjoner
 • Grensesnitt operatør-maskin og styreinnretninger montert på maskinen
 • Koblingsutstyr (plassering og montasje)
 • Ledere og kabler
 • Utførelse av ledningssystemer
 • Elektriske motorer og tilhørende utstyr
 • Merking og teknisk dokumentasjon
 • Hvordan verifisere en maskin

En svært populær og viktig standard

Standarden er en av Europas mest brukte elektrostandarder og vil øke i bruk i Norge fordi den er sentral i maskindirektivet. Den har også mange viktige oppdateringer siden forrige utgave fra 2006.

Trond Salater, fagsjef i NEK uttalte nylig til Norsk Industri i en artikkel: 

"Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling siden den forrige utgaven av maskinsikkerhetsstandarden. Spesielt innenfor motorstyring og bruk av sensorer har det skjedd en betydelig utvikling de siste årene. Det var derfor på høy tid at vi fikk en oppdatert utgave av maskinsikkerhets-standarden."

Sist oppdatert: 2018-10-25

NOK 1 180,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner -- Del 1: Generelle krav

DETTE PRODUKTET ER MIDLERTIDIG UTSOLGT

SpråkNorskUtgave: 6.N (2018-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK EN 60204-1:2018 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 180,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning - Del 1: Generelle krav

SpråkNorskUtgave: 6.N (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 3 150,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner - Del 1: Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 2018-09 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang