Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Ny spesifikasjon for tilknytning mellom høyspennings elanlegg og allment nett

Norsk Elektroteknisk Komite har nylig publisert spesifikasjonen NEK NSPEK 399 Metode D:2019 som omhandler tilknytning mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment nett.

En følge av den storstilte elektrifiseringen av transportsektoren er at det har oppstått behov for å standardisere grensesnittet mellom eiere av elektriske høyspenningsanlegg og elnetteiers fordelingsnett.

Særlig har det fremkommet behov for standardisering av landstrømsforsyning til skip, ferger, samt hurtigladestasjoner i vegnettet. Denne norske spesifikasjonen er ment å imøtekomme dette behovet samt tradisjonelle elanlegg. Den vil være et godt grunnlag for avtaleinngåelse og prosess mellom ny anleggseier og elnetteier.

Spesifiserer utforming og ansvar

NEK NSPEK 399 Metode D omhandler tilknytning mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment nett. Dette dokumentet spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger.

Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig teknisk spesifikasjon som vil gjennomgå ytterligere prosess og bearbeidelse før den kan bli ansett å være en norsk elektroteknisk norm. I perioden frem til den fastsettes som elektroteknisk norm, kan den den danne et godt grunnlag for tilknytning av nye installasjoner.

Sist oppdatert: 2019-11-28

NOK 540,00 (eks. mva)

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett - Metode D Høyspenning

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang