To menn som lener seg over en PC i et elektrisk kontrollrom
Foto: AdobeStock

Ny standard for eltakst – trygghet og færre tvister

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer en ny standard for eltakst. Med NEK 405-20 Eltakst vil man få objektive og trygge takster for utbedring av elektriske anlegg. Dette vil minimere antall tvister om elanlegg ved salg av bolig og erstatning i forsikringssaker.

NEKs standarder i NEK 405-serien for å kontrollere tilstanden på elanlegg er vel etablert. Nå lanseres NEK 405-20 Eltakst som gir kravene for å taksere og vurdere tilstand på elanlegg. Denne standarden har vært under utarbeidelse gjennom to år og har vært gjennom en omfattende høringsprosess hos alle relevante instanser. Regjeringens forslag til endringer i Avhendingslova gjør eltakst-standarden høyaktuell og vil kunne løse mange av de utfordringene man ser ved skjulte mangler.

- Regjeringens forslag vil legge et større ansvar på selger av eiendom, forteller Espen Masvik, fagsjef i NEK. - Den nye standarden for Eltakst vil være et viktig verktøy ved dokumentasjon av tilstand på det elektriske anlegget og kostnad ved utbedring. Dette vil gi større trygghet for selger og ikke minst for kjøper som nå vet hva som er kjøpt. På denne måten minimerer man mulighetene for tvister, sier Masvik.

Sertifisering

Kravene og forventningene til boliger er i endring. Ladning av elbil, solceller og energilagring vil i fremtiden være en naturlig del av et elanlegg. Installasjonene blir mer komplekse og omfattende. Dette vil stille høye krav til faglig kompetanse og utførelse hos installatør. På samme måte er kravene til takstpersonene satt strengt i eltakst-standarden.

- DNV GL og Nemko er de to uavhengige sertifiseringsorganene som er akkreditert for å teste eltakst-personers kompetanse, sier Masvik. Kandidatene vil gå gjennom en systematisk sertifiseringsprosess. Prosessen vil sertifisere faglig egnethet, kunnskap om rettsprosesser og etiske retningslinjer for å sikre habilitet. Eksamen og sertifisering av personellet vil sikre at man kan tillegge innholdet i en eltakst utført etter normen stor verdi, avslutter Masvik.

Sist oppdatert: 2020-05-06

NEK 405-20:2019

Standard

NOK 980,00 (eks. mva)

Skadetakst, tilstands - eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst)

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang