Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Ledninger
Foto: AdobeStock

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev for elektro, får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Nye NEK 700 lanseres 12. juni

I forbindelse med lanseringen av den nye utgaven av standardserien NEK 700 12. juni, inviterer NEK og Nelfo til gratis webinar samme dag. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjennom omfattende endringer og fått flere nye kapitler.

Webinaret er 12. juni kl. 09.00 - 11.00

Standardserien NEK 700 Informasjonsteknologi er ledende for ekom-installasjoner og blir stadig brukt av rådgivende selskaper og installatører. I forbindelse med avtaler og forhåndsprosedyrer, danner standarden et godt referansegrunnlag. Da blir det enklere å enes om innholdet i avtalen slik at partene er enig om hva som skal installeres og hvordan. I tillegg til en omfattende revisjon med flere nye kapitler, er det også brukt mye tid på å forbedre språket slik at standarden blir mer leservennlig.

Nye krav til brannegenskaper

– Utviklingen innenfor ekom skjer stadig raskere og ny teknologi tas i bruk, forteller Christer Varan, fagsjef ekom i NEK. 
– Arbeidet med den nye utgaven av NEK 700 har derfor medført en rekke nye krav. Siden forrige utgave har for eksempel CPR-byggevareordningen gjort at krav om brannegenskaper nå også gjelder for kabler. Dette har det blitt tatt høyde for i standarden, sier Varan.

Power over Ethernet

Power over Ethernet (PoE) hvor samme kabel kan brukes til både strøm og overføring av data, blir stadig mer aktuelt. Det er et økende antall sensorer i bruk og stadig mer utstyr blir fjernstyrt via IoT. I slike installasjoner har man en stor fordel av å bruke PoE. Den nye utgaven av NEK 700 blir derfor oppdatert med et helt nytt kapittel med krav til installasjon av PoE.

Det nye kapitelet vil behandle:

  • Temperaturstigning
  • Redusert ytelse
  • Effekt
  • Forleggingsmåter
  • Antall kabler

– Power over Ethernet gir mange fordeler i de rette situasjonene. Det sparer kostnader og tiden for en installasjon kan forkortes.  Stadig flere ser hvor nyttig denne teknologien er og tar den i bruk. Tiden er derfor moden for å gi PoE mer plass i standarden, forteller Varan.

Omfattende endringer

– Det blir flere sentrale endringer man må ta hensyn til både ved prosjektering og installasjon. Av mange sentrale endringer, vil jeg nevne at det er innført en ny fiberoptisk kategori, OM5, som definerer hele området fra 840 til 953nm, nye krav til utjevning, nye kategorier for telekomkabel og kravet til maksimal høyde i kabelsenger vil bli redusert. NEK 702 har også fått ett helt nytt kapitel for krav til ekom i boliger. Videre har også enkelte krav som oppfattes som overflødig blitt fjernet. Eksempelvis vil det ikke lenger være et krav om 2 uttak ved hver kontorplass, avslutter Varan.

Gratis webinar

I samarbeid med Nelfo vil NEK arrangere et webinar 12. juni fra kl. 09.00 til 11.00 som går igjennom de viktigste endringene i NEK 700. Webinaret vil være gratis og du vil få presentasjoner av:

Christer Varan – Fagsjef for ekom i NEK

Svein Roar Jonsmyr – NKOM og leder av ekom-komiteen

Jon Steinar Sjøvik Hanstad – Tekniske direktør i Nelfo

Leif Aanensen – Administrerende direktør i NEK


Meld deg på webinaret på nek.no

Sist oppdatert: 2020-05-20