2021 Nyheter

 

NEK 486 omhandler stasjonære litium-ionbatterier og er normativ referanse i NEK 400:2022. Standarden er aktuell for virksomheter som gjør prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av LIB for UPSer, nødstrøm og energilagring for bolig og næring.

2021-11-25

Mer om Ny standard for litium-ionbatterier
 

NEK lanserte nylig en helt ny standardsamling for cybersikkerhet innen operasjonell teknologi, altså hvordan man sikrer selve infrastrukturen hvor digital informasjon finnes.

2021-11-03

Mer om Ny standardsamling for cybersikkerhet – NEK 820
 

Hvert fjerde år blir NEK 400 revidert for å fange opp endringer. I 2022 vil det komme flere endringer blant annet innenfor ladeklare bygg. Dette er endringer som krever en åpen høring og høringsforslaget på NEK 400:2022 er nå offentliggjort for kommentering.

2021-09-29

Mer om NEK 400:2022 på høring
 

NEK 410 bygger på IEC 60092-serien som omfatter internasjonale standarder for elektriske installasjoner på sjøgående fartøy. Standardsamlingen er i to deler. Del A kom i fjor, og nå som Del B også er revidert, er hele NEK 410 komplett.

2021-08-27

Mer om Hele NEK 410 El-installasjoner i skip er nå revidert
 

Den raske utviklingen i elektrifisering av skipsfarten gjør at spesifikke standarder for Landstrømsanlegg ikke foreligger, og man må bruke andre publikasjoner. NEK har nylig gitt ut en gratis veileder slik at man enkelt kan finne tilfredsstillende løsninger og kravene som bør stilles for landsstrømsinstallasjoner på skip og i land.

2021-08-02

Mer om Ny veileder for landstrøm
 

En revidert og oppdatert utgave av NEK 400 skal lanseres i mai 2022. Arbeidet er i full gang og de første resultatene vil bli presentert under Elsikkerhetskonferansen i november 2021.

2021-07-22

Mer om NEK 400 revideres og oppdateres
 

Standarden NEK 399 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett regulerer forholdet mellom netteier og bygningseier. Standardens virkeområde har nå blitt utvidet med en egen metode ved tilknytning av høyspenning. Et utkast til en ny utgave av standarden er nå klar for å bli sendt ut på høring.

2021-06-23

Mer om Revidert NEK 399 klar for høring
 

Standardserien NEK 405 – Elkontroll, eltakst og elektrotermografering vil bli utvidet med en del som omfatter vegtrafikksystem. Standarden har blitt til i et samarbeid mellom standardiseringskomiteene NK 300 og NK 219. Et høringsforslag er nå publisert for kommentarer fram til 1. juni.

2021-04-29

Mer om Standard for elkontroll i vegtrafikksystemer på høring
 

Batterier er framtiden innenfor skipsfart og flere skip får installert batteripakker. Den norske utviklingen skjer så raskt at man ligger i forkant av internasjonal standardisering. NEK har derfor utviklet en spesifikasjon, NEK NSPEK 411, i påvente av en internasjonal standard.

2021-03-30

Mer om Batterier er framtiden