Foto: Adobe Stock

Ny veileder for landstrøm

Den raske utviklingen i elektrifisering av skipsfarten gjør at spesifikke standarder for Landstrømsanlegg ikke foreligger, og man må bruke andre publikasjoner. NEK har nylig gitt ut en gratis veileder slik at man enkelt kan finne tilfredsstillende løsninger og kravene som bør stilles for landsstrømsinstallasjoner på skip og i land.

Veilederen beskriver aktuelle dokumenter som er tilgjengelige og kan benyttes for landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land. NEK tar sikte på å revidere veilederen etter hvert som standarder blir aktuelle. Veilederen heter «NEK VEILEDER 80-1:2021 – Om standarder for landstrømsinstallasjoner».

Teknologien ligger i forkant

Det er Landstrømsforum som har utviklet veilederen. Landstrømsforum er etablert og driftes av NEK gjennom et samarbeid med Enova, og forumet består av representanter fra alle deler av norsk skipsfart. Formålet med forumet er å avdekke utfordringer og finne løsninger for elektrifisering av den norske skipsfarten. Den raske elektrifiseringen av skipsfart i Norge gjør at teknologien ligger i forkant av den internasjonale standardiseringen, men spesifikke standarder for landstrømsanlegg er imidlertid under utvikling. 

– Når teknologiutvikling og markeder beveger seg raskt, oppstår det et udekket behov for standarder som spesifikt dekker de nye områdene. I overgangsperioder er det nødvendig å bruke de standardene og spesifikasjonene som er tilgjengelig, selv om de ikke er skreddersydd. Vi er har derfor utviklet veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner. Slik blir det enklere for aktørene å finne publikasjoner som er egnet, forteller Arild Røed, maritim fagsjef i NEK og leder av Landstrømsforum.

Tilfredsstille myndighetenes krav

Ved å kombinere ulike dokumenter og faglige vurderinger, er det mulig å dokumentere den sikkerheten som både europeiske og norske myndigheter krever. 
– Vi håper at veilederen kan være et nyttig verktøy for alle som skal installere landstrømsanlegg enten det er på skip eller land. Gjennom veilederen kan man finne fram til de standardene som gjør at man kan dokumentere at installasjonen tilfredsstiller både norsk og europeisk regelverk, avslutter Røed.

 

Veilederen og flere av dokumentene som er nevnt i den er listet opp nedenfor.

Sist oppdatert: 2022-04-28

NOK 0,00 (eks. mva)

Om standarder for landstrømsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-07-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 246,00 (eks. mva)

Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2014-08-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 406,00 (eks. mva)

Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirements

SpråkEngelskUtgave: 2.0 ()

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 400:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 495,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 6.0(2) () Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK 440:2015

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 018,00 (eks. mva)

Stasjonsanlegg over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK 410A:2021

Standard

NOK 3 500,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i skip

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 410-2:2010

Standard

NOK 1 670,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

SpråkNorskUtgave: 1.N (2010-02-03) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 439-A:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 390,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

SpråkNorskUtgave: 2.N (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK 439-B:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 390,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

SpråkNorskUtgave: 2.N (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK 439-C:2015

Standard (Kun elektronisk)

NOK 827,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

SpråkNorskUtgave: 2.N (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 888,00 (eks. mva)

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 5: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for plugs, socket-outlets, ship connectors and ship inlets for low-voltage shore connection systems (LVSC)

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (2017-01-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 885,00 (eks. mva)

Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships

Språken/fr en/frUtgave: 2.0 (2016-11-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 269,00 (eks. mva)

Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - DC charging without use of a thermal management system

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2020-05-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 888,00 (eks. mva)

Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 3: Cables for AC charging according to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1 of rated voltages up to and including 450/750 V

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2017-11-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 246,00 (eks. mva)

Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shore connection systems - Data communication for monitoring and control

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (2016-06-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Veikjøretøyer - Kommunikasjonsgrensesnitt mellom kjøretøy og strømnett - Del 1: Generell informasjon og definisjon av brukstilfelle (ISO 15118-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 888,00 (eks. mva)

Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (2019-06-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang