Ledninger og kabler nedgravd under bakken.
Foto: AdobeStock

Ny NEK 399 lansert med rekordhøy deltakelse

Torsdag 5. mai ble nye NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett lansert på et webinar arrangert av NEK, Nelfo og Ren. Over 1000 påmeldte hadde vist interesse for lanseringen.

- Det er ganske formidabelt det vi har vært vitne til nå. Vi har slått alle rekorder for deltakere på våre arrangement. Dette viser den enorme interessen det er for NEK 399, forteller Tommy Lundekvam, Fagsjef Lavspenning i NEK.

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Standarden spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.

Den nye utgaven av NEK 399 er vesentlig omarbeidet og inneholder en ny metode for tilknytning. Den nye metoden kalles «medode D» og gir krav til høyspenning.

- NEK 399 blir ofte henvist til i kontrakter for å bestemme ansvarsforholdene mellom eierne av de offentlige nettene for både elektrisitet og ekom og huseier. Før NEK 399 ble tatt i bruk var dette et område som kunne medføre konflikter. I dag hjelper standarden til at alle parter kjenner sitt ansvar, påpeker Lundekvam.

Formålet med standarden er å tilrette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Standarden spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap.

Les mer om NEK 399

Sist oppdatert: 2022-05-24

NEK 399:2022

Standard

NOK 945,00 (eks. mva)

Tilknytning av elanlegg og ekomnett

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2022-05-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang