Energi

 

Skal verden og Norge lykkes med karbonfangst og -lagring (CCS), må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy, skriver Jacob Mehus, administrerende.direktør i Standard Norge og Ingvild Ombudstvedt, leder i Standard Norges CCS-komité og eier/advokat i IOM Law.

2022-06-23

Mer om Kronikk: CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge
 

Arbeidet i den internasjonale standardiseringskomiteen for karbonfangst og -lagring (CCS) har pågått i 10 år og har vært vellykket. Dette ble feiret i Stavanger på et seminar 11. mai 2022 som vi arrangerte i samarbeid med Oljedirektoratet og Gassnova. Nesten 100 var til stede og fikk presentert hva som foregår av standardiseringen innenfor CCS.

2022-05-18

Mer om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
 

Norske eksperter på karbonfangst og -lagring (CCS) spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder. – CCS er avgjørende for å nå klimamålene, og standarder er avgjørende for at CCS skal fungere, sier nyvalgt komitéleder Ingvild Ombudstvedt.

2022-03-22

Mer om Ingvild Ombudstvedt er ny leder i CCS-komiteen
 

I Norsk Standard for ved er det tatt inn en metode for å beregne energimengden i fyringsveden. Vår prosjektleder Ståle Prehn-Sletten viser deg hvordan du kommer fram til svaret.

2021-12-02

Mer om Du kan selv regne ut hvor mange kilowattimer det er i vedsekken du har kjøpt
 

Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 kan den fortsatt benyttes. Standard Norge ønsker å tydeliggjøre historien bak og statusen til denne standarden.

2021-09-17

Mer om NS 3031 - Beregning av bygningers energiytelse er trukket tilbake, men vises fortsatt til i byggteknisk forskrift
 

I samarbeid med Norsk Forening for Ikke-Destruktiv Prøving ønsker Standard Norge å utvikle en ny Norsk Standard innenfor positiv material identifikasjon, også kalt PMI. Du og din virksomhet inviteres til å mene noe om forslaget.

2021-05-18

Mer om Ny standard for PMI (positiv material identifikasjon)
 

Olje- og energidepartementet har forslag til en forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften) på høring fram til 15. januar 2021. Flere internasjonale standarder blir referert til i forslaget. Tirsdag 1. desember inviterte vi til frokostmøte for å informere om den nye forskriften og belyse forhold av betydning for norske bedrifter.

2020-12-01

Mer om Energikartleggingsforskriften på høring
 

Denne tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget er en revidert utgave av SN/TS 3031:2016. Du kan gi dine kommentarer fram til 12. mars.

2020-02-14

Mer om Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning – høring
 

Standarden for energiledelse, ISO 50001, er en viktig referanse for virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. 27. januar inviterte vi til seminar i Trondheim om denne standarden i tilknytning til Enovakonferansen 2020.

2019-11-21

Mer om Ta grep om energien med ISO 50001
 

Er det behov for veiledning til NS 3720? Hva er det i tilfellet behov for at veiledningen skal omfatte? Er regnereglene i FutuerBuilt en start? Kan One Click LCA være til hjelp? Standard Norge var medarrangør på et gratis seminar 27. mars hvor dette ble tatt opp.

2019-03-25

Mer om Veiledning til NS 3720 klimagassberegninger for bygninger?
1 2 > »