Ny teknisk spesifikasjon for beregning av energibehov og energiforsyning

Fremtidens bygg skal være energieffektive, med lavt varmebehov og smarte energiløsninger som fremmer godt inneklima og minimale miljøbelastninger. Den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3031:2016 gir regler og veiledning for hvordan man skal regne helhetlig på bygg og energiforsyningen.

Metodene i den tekniske spesifikasjonen kan brukes for å dokumentere nær nullenergibygg (NZEB) og plusshus. Med SN/TS 3031 får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy å beregne tekniske anlegg og energiforsyning med samme nøyaktighet som bygningstekniske tiltak og løsninger.

SN/TS 3031:2016 er et supplement for helhetlige energiberegninger for bygg og energiforsyningssystemer. Den erstatter ikke standarden NS 3031:2014 som i dag brukes bl.a. for å dokumentere energikrav i TEK og energimerkeordningen for bygninger.

Sist oppdatert: 2016-11-15

SN/TS 3031:2016

Standard

NOK 1 275,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Beregning av energibehov og energiforsyning

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-11-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter