Solfangere på et tak
Taket på bygget/anlegget Visund (foto: Forsvarsbygg)

Ny standard med metode for klimagassberegninger for bygninger på høring

Denne nye standarden, NS 3720, skal definere en entydig metodikk for beregning av klimagasser for bygninger slik at resultater fra ulike modeller og verktøy blir sammenliknbare. Forslaget til standard, prNS 3720, er på høring fram til 23. desember. Det inviteres til eget høringsmøte 31. oktober.

Forslaget er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 356 Klimagassberegninger for bygninger. Komiteen er bredt sammensatt med representanter fra myndigheter, næringsliv, FoU-institusjoner og frivillige organisasjoner. Komiteen vil behandle alle kommentarer som kommer inn under høringen.

Høringsmøte 31. oktober

Standard Norge inviterer til frokostmøte, Standard Morgen, 31. oktober hvor høringsforslaget blir presentert. Det er fortsatt mulig å melde seg på høringsmøtet. Se nærmere informasjon om Standard Morgen «miljøvennlige bygg» 31. oktober.

Høringsdokumentet

Dette kan du finne i vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Der kan du også sende inn ev. høringskommentarer.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du kontakte prosjektleder Jens O. Gran.

Sist oppdatert: 2017-10-25