Fabrikk belyst i kveldslys
Illustrasjonsbilde: Pixabay

Energikartleggingsforskriften på høring

Olje- og energidepartementet har forslag til en forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften) på høring fram til 15. januar 2021. Flere internasjonale standarder blir referert til i forslaget. Tirsdag 1. desember inviterte vi til frokostmøte for å informere om den nye forskriften og belyse forhold av betydning for norske bedrifter.

Høringsforslaget inngår i en pågående prosess med å legge til rette for innføring av energieffektiviseringsdirektivet (EED 2012/27/EU) i Norge. Lenke til høringsforslaget til energikartleggingsforskriften. Fristen for å sende inn høringsuttalelser på forslaget er 15. januar 2021.

Anslagsvis 8-900 bedrifter i Norge med energibruk over 5 GWh/år vil bli omfattet av nye krav om energikartlegging. Andre land har flere års erfaring med direktivets krav om energikartlegging. Tilnærmingen er imidlertid forskjellig i mange land, og konsern med aktiviteter flere europeiske land må derfor forholde seg til ulike krav.

Energikartleggingsforskriften har referanser til flere internasjonale standarder (NS-EN 16247, NS-EN ISO 50001 og NS-EN ISO 14001) som kan være nyttige verktøy i arbeidet.

Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

Aktuelle standarder

I høringsnotatet til forskriften er det nevnt flere aktuelle standarder som enten er laget for å underbygge engergikartleggingsdirektivet. Det finnes også en rekke andre standarder som er relevante for energi, energikartlegging og energiledelse. Noen er disse er tatt inn som lenker nedenfor.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Jens Gran per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sist oppdatert: 2020-12-01

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Beregning av energibehov og energiforsyning

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-03-31) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Energirevisjoner - Del 1: Generelle krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Energirevisjoner - Del 2: Bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Energirevisjoner - Del 3: Prosesser

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Energirevisjoner - Del 4: Transport

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Energirevisjoner - Del 5: Kompetanse til energirevisorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang