Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Moderne bygg i tre
Samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer gir grunnlag for å beregne bygningens energibehov og energiforsyning. (Illustrasjonsfoto: Tallhall)

Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning – høring

Denne tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget er en revidert utgave av SN/TS 3031:2016. Du kan gi dine kommentarer fram til 12. mars.

De viktigste endringene i høringsforslaget er:

  • Beregningspunkt A* er fjernet.
  • Det er en rekke nye og oppdaterte normative referanser iht. EPB-standarder (1) utgitt etter 2016.
  • Det er nye oppdaterte tabeller og verdier for normerte inndata i tillegg A innenfor varmtvann, teknisk utstyr og belysning
  • Varmetilskudd fra de samme energipostene er oppdatert.
  • Tillegg A er endret fra informativt til normativt.

Det er dissens i standardiseringskomiteen om dette forslaget, og vi ber derfor spesielt om tilbakemelding på følgende forhold:

  1. Er det faglige eller regulatoriske konflikter med gjeldende EPB-standarder?
  2. Kan vi i dokumentet, som ikke er en standard men en teknisk spesifikasjon (TS), vise til nasjonalt tilpassede beregningsmetoder i informative vedlegg som et alternativ til beregningsmetoder i gjeldende EPB-standarder?

Høringsforslaget kan du få tilgang til via vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Der kan du også legge inn dine kommentarer. Høringsfristen er 12. mars 2020.

Alle innkomne kommentarer vil bli vurdert før den tekniske spesifikasjonen tas opp til godkjenning i standardiseringskomiteen. Har du spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Jens O. Gran.

 

(1) EPB-standarder er settet av europeiske standarder som er utviklet som beregningsteknisk underlag for innføring av bygningsenergidirektivet i EU.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-02-14