Husrekke på Brattøra i Trondheim
Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. (Foto: Ivar Kvaal/ Powerhouse)

Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning – Norsk Spesifikasjon

En ny Norsk Spesifikasjon gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. SN-NSPEK 3031 erstatter SN/TS 3031 fra 2016.

SN-NSPEK 3031 gir metoder for en helhetlig analyse og optimalisering av alt fra bygningskropp, avansert ventilasjon og varmepumpe, via termiske solfangere til solceller-systemer og lokale vindturbiner.

Ettersom Byggteknisk forskrift krever at alle som skal bygge hus over en viss størrelse, skal gjøre energiberegning for bygget, er dette et nyttig dokument både for prosjekterende og rådgivende ingeniører. Dette dokumentet har nye elementer som ivaretar både egenproduksjon av energi, klimagassutslipp og energikostnadsberegninger. Det kan brukes både på eksisterende enkle boliger og avanserte yrkesbygg med kompliserte tekniske systemer. Den kan også brukes til å finne ut hvordan energi utveksles til nettet og kjøpes fra nettet.

Eksempler på bruk:

 • Hvor mye energi sparer du på å gå fra 20 centimeter isolasjon til 35 centimeter isolasjon i ytterveggen?  
 • Vil du klare energimerke A ved å bytte fra en dårlig varmegjenvinner på 73 prosent til en god på 86 prosent?
 • Hvor stor akkumuleringstank trenger du hvis du har et solfangeranlegg på 10 kvm ?
 • Hvor stort solcelleanlegg må du ha for å nå Futurebuilt sin plusshus-definisjon?
 • Hvor mye solstrøm må du eksportere til nettet om sommeren ?   
 • Hvor stor biokjel bør du installere for å få best mulig virkningsgrad over året, og hvor mye vil den da dekke av varmebehovet ditt?

Endringer siden 2016

Dokumentet er en revidert utgave av SN/TS 3031:2016. De viktigste tekniske endringene siden utgivelsen 2016:

 • Beregningspunkt A* er fjernet.
 • Det er en rekke nye og oppdaterte normative referanser iht. EPB-standarder (1) utgitt etter 2016.
 • Det er nye oppdaterte tabeller og verdier for normerte inndata i tillegg A innenfor varmtvann, teknisk utstyr og belysning
 • Varmetilskudd fra de samme energipostene er oppdatert

Følgende tillegg er normative og en del av denne norske spesifikasjonens bestemmelser:

 •  tillegg A (normativt) Normerte inndata for bygninger
 •  tillegg F (normativt) Spesifikk vifteeffekt og virkningsgrad for varmegjenvinnere
 •  tillegg S (normativt) Validering av dynamiske beregningsprogrammer
 •  tillegg T (normativt) Skjema for sentrale data for kvalitetssikring av energiberegninger

De øvrige tilleggene er informative.

Les mer: Hva er en Norsk Spesifikasjon?

(1) EPB-standarder er settet av europeiske standarder som er utviklet som beregningsteknisk underlag for innføring av bygningsenergidirektivet i EU.

Les mer om SN-NSPEK 3031 og NS 3031

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2021-08-26

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Beregning av energibehov og energiforsyning

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang