2021 Nyheter

 

Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 kan den fortsatt benyttes. Standard Norge ønsker å tydeliggjøre historien bak og statusen til denne standarden.

2021-09-17

Mer om NS 3031 - Beregning av bygningers energiytelse er trukket tilbake, men vises fortsatt til i byggteknisk forskrift
 

I samarbeid med Norsk Forening for Ikke-Destruktiv Prøving ønsker Standard Norge å utvikle en ny Norsk Standard innenfor positiv material identifikasjon, også kalt PMI. Du og din virksomhet inviteres til å mene noe om forslaget.

2021-05-18

Mer om Ny standard for PMI (positiv material identifikasjon)