2021 Nyheter

 

I Norsk Standard for ved er det tatt inn en metode for å beregne energimengden i fyringsveden. Vår prosjektleder Ståle Prehn-Sletten viser deg hvordan du kommer fram til svaret.

2021-12-02

Mer om Du kan selv regne ut hvor mange kilowattimer det er i vedsekken du har kjøpt
 

Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 kan den fortsatt benyttes. Standard Norge ønsker å tydeliggjøre historien bak og statusen til denne standarden.

2021-09-17

Mer om NS 3031 - Beregning av bygningers energiytelse er trukket tilbake, men vises fortsatt til i byggteknisk forskrift
 

I samarbeid med Norsk Forening for Ikke-Destruktiv Prøving ønsker Standard Norge å utvikle en ny Norsk Standard innenfor positiv material identifikasjon, også kalt PMI. Du og din virksomhet inviteres til å mene noe om forslaget.

2021-05-18

Mer om Ny standard for PMI (positiv material identifikasjon)