Test av mekaniske deler med måleapparat
Foto: Norsk forening for ikke-destruktiv prøving

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Ny standard for PMI (positiv material identifikasjon)

I samarbeid med Norsk Forening for Ikke-Destruktiv Prøving ønsker Standard Norge å utvikle en ny Norsk Standard innenfor positiv material identifikasjon, også kalt PMI. Du og din virksomhet inviteres til å mene noe om forslaget.

Den ferdige standarden skal gjelde for både offshore og landbasert industri, og Norge vil bli et foregangsland i denne sammenhengen. 

Det finnes per i dag ingen standardisert måte å håndtere PMI på. Bransjen har ved gjentatte anledninger etterspurt standardiserte løsninger på området. Ved å standardisere kravene på PMI kan man redusere kostnader til skriving av PMI-prosedyrer og -innkjøp av utstyr.

PMI som prøvingsmetode anvendes i dag i stor grad i industrien i Norge. Produkter som leveres i henhold til regelverk som er bransjeledende for offshoreindustrien og landbaserte prosessanlegg, har utstrakte krav til gjennomføring av PMI før de kan installeres inn i produksjonssystemer. Produkter som leveres i prosjekter innenfor maritim industri har også lignende krav til gjennomføring av PMI. Ved å standardisere på PMI-kravene kan man redusere omfang av dokumentasjon i prosjektene og variasjon i rapportering. 

En standardisering av metoden vil medføre at samtlige operatørselskap og leverandører til disse vil forholde seg til ett regelverk. Dette er svært fordelaktig sett ut ifra integritets- og sikkerhetshensyn, men også ut ifra et konkurranseperspektiv. Norske og utenlandske leverandører vil bli forespeilet de samme minimumskrav til utstyr og personell for utførelse av prøvingen. En PMI-standard kan føre til reduserte kostnader til personalopplæring.

Straks finansiering av prosjektet er på plass, så vil arbeidet i standardiseringskomiteen starte. Standard Norge er åpen for alle eksperter som ønsker å bidra i prosessen. 

Mer informasjon eller delta?

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Anna Solnørdal innen 30. juni 2021 om du eller din virksomhet kan bidra med ressurser i arbeidet eller ønsker mer informasjon. 

Sist oppdatert: 2021-05-27