Fiskeri, akvakultur og mat

 

Standard Norge inviterte til lansering av den nye versjonen av standarden for flytende akvakulturanlegg, NS 9415. Her kan du finne opptak av frokostmøte og se presentasjonene som ble holdt.

2021-09-22

Mer om Ny Norsk Standard for flytende akvakulturanlegg lansert
 

Takk til alle kunder og samarbeidspartnere vi fikk snakket med på årets AquaNor. Der hadde vi blant annet første del av lanseringen av den nye utgaven av standarden NS 9415 for flytende akvakulturanlegg.

2021-08-30

Mer om Takk for oss på AquaNor
 

Standard Norge har fått signaler om at det er behov for standarder for bærekraftige fiskerier. For tiden utreder vi dette og er interessert i å diskutere videre med utvalgte næringsaktører. Internasjonale standarder vil kunne erstatte kommersielle «sertifisører» og deres egendefinerte bransjekrav på dette området.

2021-08-23

Mer om Nytt standardiseringsprosjekt for bærekraftige fiskerier
 

Fiskeridirektoratets rapport «Smoltoffensiven 2007» og Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg er utgangspunktet for en Norsk Standard for landbaserte produksjonsanlegg. Landbaserte produksjonsanlegg brukes mest til settefisk.

2021-08-23

Mer om Nytt prosjekt for krav til landbaserte produksjonsanlegg
 

For første gang er det utarbeidet en Norsk Standard for ord og uttrykk innen helse og velferd i oppdrettsnæringen. Resultatet av dette omfattende komitéarbeidet sendes ut på høring i løpet av de nærmeste ukene og vil være et av temaene under Velferdsseminaret på AquaNor 2021.

2021-08-23

Mer om Straks enige om ord og uttrykk for helse og velferd i norsk akvakultur
 

På grunn av betydelig innovasjon og utvikling av konstruksjoner til flytende akvakulturanlegg, har vi revidert og utgitt en ny utgave av standarden NS 9415 i 2021. Det overordnede målet med standarden er å opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå og samtidig angi beste praksis der det tidligere har vært rom for skjønn.

2021-08-17

Mer om Ny utgave av Norsk Standard for flytende akvakulturanlegg
 

Standard Norge ser fram til å møte havbruksnæringen i Trondheim 24.–27. august. Den nye utgaven av NS 9415 for flytende akvakulturanlegg blir lansert på messa.

2021-08-12

Mer om Møt oss på AquaNor
 

Standard Norge øker nå innsatsen på en rekke områder innen fiskeri og havbruk både nasjonalt og internasjonalt og tar sikte på utvikling av et nasjonalt veikart for standardisering allerede i 2021.

2021-03-23

Mer om Økt satsing innen fiskeri og havbruk
 

Sjømatindustrien og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – Det blir enklere å jobbe systematisk med smittevern, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

2021-03-12

Mer om Ny smittevernveiledning for sjømatindustrien
 

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen skal lede det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor fiskeri og akvakultur.

2021-01-19

Mer om Tidligere fiskeriminister Otto Gregussen blir ny leder i ISO-komité
1 2 3 4 > »