Fiskeri, akvakultur og mat

 

Hvordan kan standarder bidra til å få ned dødeligheten i norske laksemerder? Torsdag 19. november arrangerte vi et frokostmøte i samarbeid med Veterinærinstituttet om økt fiskevelferd. Her kan du finne presentasjonene fra frokostmøtet.

2020-11-19

Mer om Standarder for økt fiskevelferd
 

Torsdag 15. oktober ble den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, NS-EN 17099, lansert. Her kan du finne presentasjonen fra lanseringen.

2020-10-15

Mer om Sporbarheten til sjømatprodukter - Merking av fiskekasser
 

Den nye europeiske standarden NS-EN 17099 gir detaljert informasjon om hvilken informasjon som skal gis på etikettene, i henhold til EU-forordninger og annen informasjon som det kan stilles krav om gjennom leverandørkjede, både for lesbarhet og for skanning.

2020-10-08

Mer om Den enkle måten å sikre sporbarhet av sjømatprodukter
 

«Folkeopplysningen» på NRK om oppdrettslaks har gitt støtet til et opprop fra næringa selv om en dugnad for å få ned dødeligheten og øke velferden i merdene. Et viktig verktøy på veien er da å forstå hva fisken dør av. Et mylder av måter å klassifisere «død fisk» på vanskeliggjør både regionale og nasjonale oversikter. Nå er arbeidet i gang for å gjøre noe med dette.

2020-09-25

Mer om Skal færre laks dø, må vi få oversikt over årsakene
 

Høsten 2020 starter arbeidet med en ny ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy. Nå søker vi norske fagfolk som vil delta i dette arbeidet.

2020-09-04

Mer om Avfallshåndtering på fiskefartøy – arbeidet med ny internasjonal standard starter nå
 

En ny Norsk Standard skal hjelpe produsenter av fiskeoljer å oppdage avvik i lukt og smak tidlig. På den måten blir det enklere å gi en smaksgaranti til kundene.

2020-06-25

Mer om Må tran smake tran?
 

Det er nå et forslag til en internasjonal standard, ISO/DIS 22948 Carbon footprint for seafood -- Product category rules (CFP-PCR) for finfish, på høring til 25. juni. Standarden bygger på en tidligere Norsk Standard.

2020-06-17

Mer om Standard for klimaspor for villfanget og oppdrettet fisk på høring
 

Representanter for fiskeri- og oppdrettsnæringen, forskningsmiljøer, myndighetene og andre interessenter samles i en ny standardiseringskomité under Aqua Nor 2019.

2019-08-20

Mer om Norsk Standard for laks og regnbueørret revideres, arbeidet starter på Aqua Nor
 

Velkommen til møte om mulig revisjon av standarden NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon.

2019-04-30

Mer om Skal vi revidere Norsk Standard for laks og regnbueørret?
 

Kan felles standarder for innsamling av data gagne havbruksnæringen?

2018-12-20

Mer om Teknologi og muligheter i havbruksnæringen
1 2 3 4 5 6 > »