Fiskeri, akvakultur og mat

 

En ny ISO-standard om håndtering av avfall på fiskefartøy blir et viktig verktøy for å oppnå et plastfritt hav. Det skriver tre sentrale aktører i arbeidet: Fiskarlaget, Handelens Miljøfond og Standard Norge.

2023-03-21

Mer om Kronikk: Ønsker du et plastfritt hav?
 

Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, er revidert. Vi inviterte til frokostmøte 16. mars hvor den nye utgaven ble presentert.

2023-03-17

Mer om Terminologi i laks- og ørretproduksjon - ny Norsk Standard NS 9417
 

Det reviderte dokumentet er oppgradert fra å være en Teknisk Spesifikasjon (SN/TS 9406), til Norsk Standard (NS 9406). Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei.

2023-02-17

Mer om Ny utgave av Norsk Standard for kvalitet på skrei
 

160 nye definisjoner for fiskehelse og -velferd er den største endringen i standarden NS 9417 for laks- og ørretproduksjon som nå foreligger i revidert utgave. Felles terminologi er avgjørende for vellykket digitalisering av næringen.

2023-02-13

Mer om Bedre fiskehelse med presise ord og definisjoner
 

Mattilsynet og Standard Norge ønsker å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. Vi inviterer nå fagpersoner til å delta i arbeidet.

2022-10-20

Mer om Automatisk lusetelling i fiskeoppdrett – ny standardiseringskomité
 

Kvalitetsmerket for skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd. Et nytt forslag til skreistandarden, NS 9406, er nå sendt på høring med høringsfrist 15. september 2022.

2022-08-03

Mer om Ny versjon av skreistandarden på høring
 

Standard Norge ser fram til å møte aktører i fiskerinæringen i Trondheim 23.–26. august. Torsdag 25. blir en helt ny internasjonal standard for avfallshåndtering på fiskefartøy som er utviklet under norsk ledelse, lansert på messa.

2022-07-05

Mer om Møt oss på Nor-Fishing
 

ISO foreslår å opprette en ny komité for online cateringtjenester og Standard Norge undersøker nå om norske aktører støtter forslaget. Vi ønsker tilbakemeldinger før 8. juli 2022.

2022-06-21

Mer om Trengs det standarder for online cateringtjenester?
 

NS 9415 Flytende akvakulturanlegg som gir krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegg, er svært mye brukt både i Norge og utlandet. Siste versjon fra 2021 er nå kommet på engelsk.

2022-05-25

Mer om Standarden for flytende akvakulturanlegg på engelsk
 

For skreisesongen 2022 gjelder kvalitetskravene i SN/TS 9406. Denne tekniske spesifikasjonen erstatter NS 9406 fra 2016, og skal i løpet av året videreutvikles til en ny Norsk Standard.

2022-01-12

Mer om Skreistandarden er revidert
1 2 3 > »