NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk fastsatt

Ny standard med krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad skal bidra til redusert rømming.

Fisk

Oppdrettere har gjennom arbeidet med intern kontroll og dobbelt sikring allerede lagt ned et betydelig arbeid med å redusere risikoen for rømming fra sine landbaserte anlegg. Og rømmingstallene har gått ned. Med NS 9416 antas det å bli fortsatt forbedring.

Oppdrettsanlegg til lands og til vanns
Deltakerene i den norske standardiseringskomiteen SN/K 515 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk så klart muligheter for fortsatt forbedring gjennom å standardisere kravene både til nybygg og utbedring av eksisterende landbaserte anlegg. For oppdrett på sjøanlegg er det laget en teknisk standard, NS 9415, med tanke på rømmingssikring. Nå finnes det også en tilsvarende standard for landbaserte anlegg.

Den offentlige statistikken viser at det dessverre rømmer noe fisk fra landbaserte akvakulturanlegg. Det er ingen tjent med, og både næringen og myndighetene ønsker å gripe fatt i dette. Ofte er slike rømminger en konsekvens av at det er valgt løsninger som ikke er tilstrekkelig tilpasset den bruk og de belastninger de blir utsatt for.

Nyttig for oppdrettere, utstyrsprodusenter og myndigheter
Det har vært tilfeller der oppdrettskar har revnet, og der noe av fisken har rømt. Årsak til slike hendelser har delvis vært at karene er plassert på uegnet grunn. En standard kan bidra til at slike hensyn tas med i vurderingene når akvakulturanlegg bygges, utvides eller utbedres. Standarden skal være nyttig for alle som har med landbaserte akvakulturanlegg for fisk å gjøre, enten de er oppdrettere, utstyrsprodusenter eller myndigheter.

Rømningssikre anlegg
Hovedmålet med NS 9416 er å redusere faren for rømming av fisk og uansett fiskeart og -størrelse. NS 9416 vil gjøre det enklere og tryggere å bestille, prosjektere og bygge mer rømmingssikre landbaserte akvakulturanlegg. Fiskeridirektoratets rapport ”Smoltoffensiven 2007”, Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg og næringens egne ønsker og behov for en slik standard, var utgangspunktet for komiteens arbeid.

Økning i landbasert akvakultur
Slik det ser ut i dag kan vi forvente en kapasitetsøkning i landbasert akvakultur, først og fremst når det gjelder settefisk for laksefisk. Denne kapasitetsøkningen vil nok komme i form av en del nye anlegg, men kanskje først og fremst i form av utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg. 

Komiteen bak standarden
Om komiteen SN/K 515 "Landbasert akvakulturanlegg for fisk"
Den norske standardiseringskomiteen SN/K 515 som har laget standarden har bestått av følgende deltakere i komiteen:

  • Signar Berg-Hansen (Bindalsmolt AS), leder for arbeidet
  • Ruth L. Kjempenes (Fiskeridirektoratet Region Trøndelag)
  • Lars André Dahle (Rømmingskommisjonen for akvakultur)
  • Brit Uglem Blomsø (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening)
  • Alexander Solbakken (PLAST-Sveis AS)
  • Jørgen Walaunet (Aquastructures AS)
  • Ole Kristian Wilmann (Marine Harvest Norway AS)

Det er Standard Norge som har vært ansvarlig for standardiseringsarbeidet som var finansieret av Fiskeri- og kystdepartementet. Medlemmene i komiteen har bidratt med kunnskap, tid og reiseutgifter.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Hilde Aarefjord.

Sist oppdatert: 2014-02-25

NS 9416:2013

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang