Planteskolevarer

Planteskolestandardene (NS 4400 til NS 4413) skal revideres

Standard Norge starter nå opp arbeidet med revisjon av de norske standardene for planteskolevarer knyttet til kvalitet, sortering, bunting og merking. Det første møtet for komiteen som skal jobbe med innholdet, er 28. april.

15. februar i år holdt Standard Norge et informasjonsmøte om disse standardene. Konklusjonen fra møtet var en anbefaling om å revidere hele serien med standarder for planteskolevare, fra NS 4400 til NS 4413. Dette er grunnlaget for at vi nå starter revisjonsarbeidet. Målet for revisjonen er oppdatere standardene i henhold til dagens praksis, ny kunnskap, nye produkttyper og størrelser. Samtidig vil vi også ivareta forhold knyttet til import.

Det vil særlig bli fokus på standardene NS 4402 for løvtrær, NS 4404 for busker, NS 4405 for stauder, NS 4410 for hekker og masseplanter og NS 4413 for koniferer. De andre standardene for grøntanleggsplanter, NS 4401 for roser og NS 4406 for slyng- og klatreplanter, vil også bli sett på.

I første omgang er standardene NS 4403 for frukttrær, NS 4407 for bringebær, NS 4408 for bærbusker, NS 4409 for jordbærplanter, NS 4411 for planter for videre kultur og NS 4412 for grunnstammer, satt litt på vent. Dersom det underveis viser seg behov for å revidere disse, vil disse også bli inkludert i arbeidet.

Standarden NS 4400 med generelle bestemmelser vil naturlig nok også komme i ny utgave som er konsekvens av revisjonen av de andre standardene.

Vær med å sett standarden
Revisjonen gjøres av en brett sammensatt komité av eksperter. Dersom noen ønsker å være med på revisjonsarbeidet, kan melde sin interesse til Hanne Wells i Standard Norge innen 25. april.

Sist oppdatert: 2016-04-26