2017 Nyheter

 

Fiskerinæringen endrer seg kontinuerlig, og for å møte næringens behov oppdateres landingsforskriften og kodelistene jevnlig. Både Standard Norge og Fiskeridirektoratet mener at dette er en forvaltningsoppgave som best ivaretas av direktoratet, og NS 9400 trekkes derfor tilbake.

2017-09-13

Mer om Standard Norge trekker tilbake Norsk Standard om landing og omsetning av fisk (NS 9400)
 

Vi er opptatt av kvaliteten på den maten vi spiser. Nå har Standard Norge utgitt en revidert Norsk Standard for kvaliteten på skrei og produkter av skrei. Standarden har kriterier for hel fisk og biprodukter, og nytt i den reviderte utgaven er økt oppmerksomhet på kvalitetskriterier for filetprodukter. I følge standarden, NS 9406, skal filetprodukter av skrei være hvite med fast fiskekjøtt og filetproduktene skal være pakket innen 24 timer etter fangst.

2017-02-24

Mer om Norsk Standard for kvalitet på skrei
 

10. februar arrangerte Standard Norge et informasjonsmøte om dagens Norsk Standard for gulrot og andre grønnsaker. Under møtet ble det konkludert med at standardene ikke er skyld i matsvinn. Det kom også fram at bransjen i liten grad forholder seg til Norsk Standard og at kravene til for eksempel gulrot heller er nedfelt i interne bransjekrav.

2017-02-15

Mer om Gulrottilbudet i butikken reguleres av interne bransjekrav
 

Målet med standarden, NS 9406:2016, er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei. Det legges ned mye arbeid i å ta vare på kvaliteten på denne fisken. I følge kvalitetsstandarden skal hel fersk skrei blant annet være pakket innen 12 timer etter fangst og oppbevares på is med en temperatur mellom 0° og 2° C.

2017-02-10

Mer om Ny utgave av Norsk Standard for kvalitet på skrei
 

Den norske gulrota har vært i vinden den siste tiden. Folk synes det er synd at de krokete røttene ikke finnes i butikkhyllene og er frustrerte over at de heller går til dyrefor eller kastes. Nå inviterer Standard Norge alle interessenter til å lage en ny Norsk Standard for gulrot. Den eksisterende er fra 1999.

2017-01-25

Mer om Inviterer til å lage ny Norsk Standard for gulrot