Skrei i strim

Norsk Standard for kvalitet på skrei

Vi er opptatt av kvaliteten på den maten vi spiser. Nå har Standard Norge utgitt en revidert Norsk Standard for kvaliteten på skrei og produkter av skrei. Standarden har kriterier for hel fisk og biprodukter, og nytt i den reviderte utgaven er økt oppmerksomhet på kvalitetskriterier for filetprodukter. I følge standarden, NS 9406, skal filetprodukter av skrei være hvite med fast fiskekjøtt og filetproduktene skal være pakket innen 24 timer etter fangst.

Det legges ned mye arbeid i å ta vare på kvaliteten på fisken, og Norges sjømatråd har en egen merkeordning for «kvalitetsmerket skrei». Kun skrei og skreiprodukter som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket.

Ved å følge kvalitetskravene i NS 9406 kan norske sjømatbedrifter tilby skrei av stabil, førsteklasses kvalitet til kunder i inn- og utland, uttaler Marit Sogn-Grundvåg, fagansvarlig for kvalitetsmerker i Norges sjømatråd.

Merkeordningen omfatter fersk skrei som er villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige gyteområdene til skrei innenfor Norges økonomiske sone og som er utvalgt og pakket etter bestemte krav definert i standarden.

Norske sjømatbedrifter må inngå lisensavtale med Norges sjømatråd for å benytte ordningen. Ved å inngå avtale forplikter bedriften seg til å følge kvalitetskravene som beskrives i NS 9406. Bedriften forplikter seg også til å la tredjepart/sertifiseringsorgan kontrollere at praktisering av merking med kvalitetsmerket for skrei er i overenstemmelse med kvalitetsstandarden.

Årets skreisesong er godt i gang, og dersom sjømatbedriftene følger NS 9406 kan «kvalitetsmerket skrei» nå fram til matbord både i Norge og utlandet.

Sist oppdatert: 2017-02-24

NS 9406:2016

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter — Skrei — Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 3 (2016-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9406:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Skrei - Krav til produkt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang