Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Stim av skrei

Ny utgave av Norsk Standard for kvalitet på skrei

Målet med standarden, NS 9406:2016, er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei. Det legges ned mye arbeid i å ta vare på kvaliteten på denne fisken. I følge kvalitetsstandarden skal hel fersk skrei blant annet være pakket innen 12 timer etter fangst og oppbevares på is med en temperatur mellom 0° og 2° C.

De viktigste endringen i den nye utgaven er

  • Standarden er omredigert og presisert
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er forandret
  • Det er tatt inn krav til filetprodukter
  • Det er gitt nytt eksempel på utforming av etikett
  • Det er tatt inn et tillegg C som gir beskrivelser av filettyper

Standard Norge har utgitt standarden både på norsk og engelsk.

Norges sjømatråds kvalitetsmerke for skrei

Norges sjømatråd samarbeider med norsk fiskeri- og havbruksnæring om å utvikle markeder for norsk sjømat. Standarden benyttes i Norges sjømatråds skreimerkeordning. Kun skrei som oppfyller kravene i standarden kan selges med deres kvalitetsmerke. Hel fersk skrei skal merkes individuelt og ligge i kasser med kvalitetsmerket. Filetprodukter av kvalitetsmerket skrei skal ha skreimerket på emballasjen.

Sist oppdatert: 2017-02-14

NS 9406:2016

Standard

NOK 475,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Skrei - Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9406:2016

Standard

NOK 580,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Skrei - Krav til produkt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter