Skrei
Foto: Norges sjømatråd

Revisjon av skreistandarden har startet

Det er meldt et behov for å revidere standarden NS 9406 Fisk og fiskeprodukter – Skrei – Krav til produkt til bruk i skreisesongen 2022. Arbeidet har startet og den nye versjonen blir i første omgang utgitt som en teknisk spesifikasjon.

Hovedårsaken til revisjonen:

  • Skreimerket i standarden ønskes oppdatert, og det skal utarbeides et nytt skreimerke.
  • Standard bør ikke omhandle kun pakking på land. Det bør vurderes om havgående fartøy med produksjonstillatelser kan pakke skrei.
  • Det er behov for å vurdere om fryste filetprodukter bør inkluderes, og at standarden ikke bare skal omhandle ferske produkter.
  • Minste temperatur for fersk torsk er 0 °C. Det bør vurderes om den bør være lavere fordi det ofte er registreringer under 0 °C.
  • Holdbarhetskravet på skrei er 12 dager, mens fersk torsk har 14 dager. Det bør vurderes om skrei også bør ha holdbarhetskrav på 14 dager.

Til bruk i skreisesongen 2022

Revisjonen må skje raskt fordi standarden skal brukes i skreisesongen 2022. Den nye utgaven vil derfor først utarbeides og bli utgitt som en teknisk spesifikasjon (TS), og planlagt publisering er før 31. desember 2021.

Den tekniske spesifikasjonen skal deretter videreutvikles i løpet av 2022 til en Norsk Standard.

Kontaktinformasjon

Oppstartsmøtet for prosjektet ble hold 20. oktober 2021. Dersom dette arbeidet er av interesse for deg eller din virksomhet, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Rolf Duus  (954 63 093).

Sist oppdatert: 2021-11-08