Møt oss på Nor-Fishing

Standard Norge ser fram til å møte aktører i fiskerinæringen i Trondheim 23.–26. august. Torsdag 25. blir en helt ny internasjonal standard for avfallshåndtering på fiskefartøy som er utviklet under norsk ledelse, lansert på messa.

Du finner Standard Norges representanter på vår stand, hvor du kan få mer informasjon også om andre standarder og standardiseringsprosjekter som er relevante for fiskerinæringen. Noe av det du kan høre mer om:

 • Standarder for kvalitet på fisk og fiskevarer
 • Avfallshånderting fra fiskefartøy (NS-ISO 5020)
 • Landing og innveiing av fiskefangster (nytt prosjekt)
 • Sporbarhet av sjømat (NS-EN 17099)
 • Bærekraftig fiskerier og fiskeoppdrett (nye prosjekt)
 • Miljøovervåkning av matfiskanlegg (NS 9410)
 • Enhetlig terminologi i laks- og ørretproduksjon (NS 9417)
 • Avfallshåndtering i oppdrettssektoren (nytt prosjekt)
 • Krav til landbaserte produksjonsanlegg (nytt prosjekt)

Les mer om vår aktivitet innenfor fiskeri og havbruk.

Miniseminar: Ny ISO-standard reduserer marin forsøpling

Marin forsøpling er et stort problem for fiskerinæringen nasjonalt og globalt. Basert på et norsk initiativ, og under norsk ledelse, er det nå utviklet en helt ny internasjonal standard for avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, NS-ISO 5020. Standarden vil bidra til å redusere makro- og mikroplast i vann, forsøpling av strender og kystnære områder og spøkelsesfiske. Viktige målgrupper for standarden er aktører innenfor fiskeflåten, utstyrsprodusenter, tjenesteleverandører til næringen og mottaksapparat av avfall.

I tillegg til denne standarden vil vi også presentere kommende standarder innenfor dette viktige området. Det er også satt av tid til spørsmål. 

Tid: torsdag 25. august, kl. 1100-1230 (faglig program 1115-1215)
Sted:: Nor-Fishing, møterom Premium Byåsen 70
Arrangører: Norges Fiskarlag og Standard Norge

Program:

 • Velkommen
  Standard Norge og Norges Fiskarlag
 • Bakgrunn: Marin forsøpling og standardisering
  Standard Norge
 • Om NS-ISO 5020
  Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag og leder av standardiseringskomiteen  
 • Hva kommer fra ISO og hva ønsker bransjen?
  Standard Norge
 • Spørsmål fra salen

Det er ingen påmelding.

Håper vi ser deg i Trondheim!

 

Standard Norges stand på Nor-Fishing 2022

Velkommen til Standard Norges stand på Nor-Fishing 2022

Sist oppdatert: 2022-08-23

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9410:2016

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

SpråkNorskUtgave: 2020-03 (2020-09-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang