Møt oss på Nor-Fishing

Standard Norge ser fram til å møte aktører i fiskerinæringen i Trondheim 23.–26. august. En helt ny internasjonal standard for avfallshåndtering på fiskefartøy som er utviklet under norsk ledelse, blir lansert på messa.

Du finner Standard Norges representanter på vår stand, hvor du kan få mer informasjon også om andre standarder og standardiseringsprosjekter som er relevante for fiskerinæringen. Noe av det du kan høre mer om:

  • Standarder for kvalitet på fisk og fiskevarer
  • Avfallshånderting fra fiskefartøy (NS-ISO 5020)
  • Landing og innveiing av fiskefangster (nytt prosjekt)
  • Sporbarhet av sjømat (NS-EN 17099)
  • Bærekraftig fiskerier og fiskeoppdrett (nye prosjekt)
  • Miljøovervåkning av matfiskanlegg (NS 9410)
  • Enhetlig terminologi i laks- og ørretproduksjon (NS 9417)
  • Avfallshåndtering i oppdrettssektoren (nytt prosjekt)
  • Krav til landbaserte produksjonsanlegg (nytt prosjekt)

Les mer om vår aktivitet innenfor fiskeri og havbruk.

Miniseminar: Avfallshåndtering på fiskefartøy (NS-ISO 5020)

Forsøpling og annen forurensning av hav og ferskvannsforekomster truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og mange næringer har et ansvar for å snu utviklingen. 

Basert på et norsk initiativ, og under norsk ledelse, er det nå utviklet en helt ny internasjonal standard for avfallshåndtering på fiskefartøy. Det er forventet at standarden blir ferdig i løpet av høsten. På Nor-Fishing inviterer vi til et mini lanseringsseminar av standarden torsdag 25. kl 1130.

Mer informasjon om miniseminaret vil bli lagt ut. Det er ingen påmelding.

Håper vi ser deg i Trondheim!

Sist oppdatert: 2022-08-10

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9410:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

SpråkNorskUtgave: 2020-03 (2020-09-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang