Fisker holder en skrei på fiskebåt
Foto: Norges sjømatråd / Johan Wildhagen

Skreistandarden er revidert

For skreisesongen 2022 gjelder kvalitetskravene i SN/TS 9406. Denne tekniske spesifikasjonen erstatter NS 9406 fra 2016, og skal i løpet av året videreutvikles til en ny Norsk Standard.

Vi er opptatt av kvaliteten på den maten vi spiser. Nå har Standard Norge utgitt en revidert Norsk Standard for kvaliteten på skrei og produkter av skrei.

SN/TS 9406:2022 angir krav til kvalitet og behandling av:

  • Fersk, hel skrei
  • Filetprodukter av fersk skrei
  • Tilleggsproduktene rogn, lever, kjake og tunge av fersk skrei

Dokumentet gjelder for produksjon og pakking fra fangst til grossist i Norge.

Det er planlagt å gi ut en engelsk versjon av dokumentet i begynnelsen av februar 2022.

Hva er nytt?

De viktigste endringene fra NS 9406:2016:

  • Ansvarsforhold for operativ forvaltning av bestemmelsene i dokumentet er beskrevet
  • Det er gjort endringer i enkelte termer og definisjoner.
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er endret. Råstoff fra ferske filetprodukter skal kjøles til under 2 ºC før filetering, og filetproduktene skal kjøles til under 2 ºC før utsendelse fra produksjonsanlegget. 
  • Nye krav til temperatur og holdbarhet for rogn, lever, kjake og tunge. 
  • Kasser med skrei skal merkes i henhold til NS-EN 17099 og ikke i henhold til NS 9405. (NS 9405 er trukket tilbake.)

Merkeordning

Det legges ned mye arbeid i å ta vare på kvaliteten på fisken, og Norges sjømatråd har en egen merkeordning for «kvalitetsmerket skrei». Kun skrei og skreiprodukter som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket. Merkeordningen omfatter fersk skrei som er villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige gyteområdene til skrei innenfor Norges økonomiske sone og som er utvalgt og pakket etter bestemte krav definert i standarden.

Ved å følge kvalitetskravene i SN/TS 9406 kan norske sjømatbedrifter tilby skrei av stabil, førsteklasses kvalitet til kunder i inn- og utland.

Norske sjømatbedrifter må inngå lisensavtale med Norges sjømatråd for å benytte ordningen. Ved å inngå avtale forplikter bedriften seg til å følge kvalitetskravene som beskrives i SN/TS 9406. Bedriften forplikter seg også til å la tredjepart/sertifiseringsorgan kontrollere at praktisering av merking med kvalitetsmerket for skrei er i overenstemmelse med kvalitetsstandarden.

Det er planlagt at SN/TS 9406 skal brukes i skreisesongen 2022.

Utvikles videre

Den nye utgaven er først utarbeidet og utgitt som en teknisk spesifikasjon (TS). Den tekniske spesifikasjonen skal videreutvikles i løpet av 2022 til en Norsk Standard.

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Standard Norge ved Rolf Duus (Telefon 954 63 093).

Sist oppdatert: 2022-01-12

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter — Fersk skrei — Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 1 (2021-12-10) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang