Forbruker

 

Den franske standardiseringsorganisasjonen AFNOR har initiert en workshop i regi av CEN med tittelen «Samfunnsansvar for fremtiden». Vi inviterer nå norske interessenter til å delta, og det første møtet vil bli en elektronisk workshop 12. februar.

2021-01-13

Mer om Invitasjon til nytt prosjekt "Samfunnsansvar for fremtiden"
 

Korrupsjon øker kostnader og reduserer kvalitet på varer og tjenester. Det underminerer sunn forretningsdrift, bidrar til økt fattigdom og påvirker menneskerettigheter og samfunnet for øvrig.

2020-12-09

Mer om Standarder som viktig virkemiddel i kampen mot korrupsjon
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-12-02

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per november 2020
 

NS-ISO 26000 gir retningslinjer og rammeverk for samfunnsansvar til alle typer organisasjoner uavhengig av størrelse, aktivitet eller lokalisering. Behovet for en oppdatering og revisjon er nå oppe til vurdering. Fram til februar 2021 kan du og din virksomhet gi innspill til dette.

2020-10-27

Mer om Bør standarden for samfunnsansvar revideres?
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-09-30

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per september 2020
 

Et nytt prosjekt for "Accessibility of systems for living independently" er på avstemning i den europeiske hjelpemiddelkomiteen. Prosjektet ledes av Norge. Vi inviterer deg eller din virksomhet til å mene noe om forslaget og bli engasjert i arbeidet.

2020-08-21

Mer om Universell utforming av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 

Standardisering av samfunnsansvar har gitt alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, aktivitet eller lokalisering et viktig rammeverk til anvendelse på dette området. Standardiseringen har medført at organisasjoner har utfordret egen praksis, definert sitt sivile ansvar og på denne måten forsterket sitt bidrag til en bærekraftig utvikling.

2020-06-21

Mer om Bør standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, revideres?
 

Rundt oss støter vi stadig på skilt med reklame, eksponering, dekorasjon og andre formål av offentlig interesse. Nå er det forslag om at disse bør harmoniseres i form av en felles europeisk standard.

2020-05-29

Mer om Er det behov for harmonisering av skilt?
 

Det er forslag om å lage en ny internasjonal standard for å håndtere risiko for ungdoms- og skoleturer. Mindreårige er en spesielt sårbar gruppe, og mange turer går etter hvert til utlandet. Derfor kan det være behov for en felles internasjonal standard. Standard Norge undersøker nå om det er interesse for dette arbeidet i Norge.

2020-05-29

Mer om Ungdoms- og skoleturer: Er det behov for en standard for risikovurdering?
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-05-29

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per mai 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »