Krav til mobile betalingstjenester er nå på høring

Ifølge Dagligbankundersøkelsen for 2015 bruker nesten halvparten av den norske befolkningen over 15 år mobilbank, og det er fem ganger så mange som i 2010. Nå kommer standardene som definerer kravene til tjenesten.

Nettbrett

Bruken av mobile betalingstjenster øker stadig (foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Det utvikles internasjonale standarder innenfor mobile betalingstjenester som definerer krav til rammeverk, sikkerhet og personvern. Standardforslagene er nå på offentlig høring fram til juli, og norske næringsinteresser og brukere kan kommentere på dem.

Det gjelder følgende standarder:

ISO/DIS 12812 Core Banking - Mobile Financial Services

  • Part 1: General framework
  • Part 2: Security and data protection for mobile financial services
  • Part 3: Financial application management
  • Part 4: Mobile Person-to-Person Payments
  • Part 5: Mobile Person-to-Business Payments

Logg deg inn på vår gratis tjeneste "Standarder på høring" for å få tilgang til høringsdokumentene.

Det er den norske komiteen SN/K 250 Bank og finansielle tjenester, som sammenstiller de norske kommentarene og følger utviklingen av standardene.

Kontakt prosjektleder Kari S. Borgos for ev. spørsmål til dem.

Sist oppdatert: 2015-04-24