Støvsuger på teppe

Revidert rengjøringsstandard på høring

NS-INSTA 800:2017 er lagt frem for offentlig høring. Høringsforslaget er utarbeidet av en nordisk komité og har frist for høringskommentarer 15. oktober.

Standarden NS-INSTA 800:2017 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet, har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. Og den brukes i stadig større omfang. Nå vises det interesse for standarden også utenfor Norden.

Felles nordisk revisjon

På denne bakgrunn, og etter tilbakemeldinger fra markedet om behovet for en oppgradering, fremsatte Standard Norges danske søsterorganisasjon, Dansk Standard, et forslag om en felles nordisk revisjon. Standard Norge mottok også innspill fra nasjonale eksperter om at de ønsket en revisjon. Representanter fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge har deltatt i arbeidet med forslaget som nå er på høring.

Viktige endringer

Av viktige endringer kan vi særlig nevne at Annex A og Annex B har blitt endret fra normative til informative.

Revisjonsutkastet er på offentlig høring frem til 15. oktober.

Har du spørsmål om standarden, kan du kontakte prosjektleder Hege Thorkildsen.

Forslaget kan lastes ned via Standard Norges gratis tjeneste Standarder på høring.

Sist oppdatert: 2017-08-17