Speidere på utmarsj

Bør standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, revideres?

Standardisering av samfunnsansvar har gitt alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, aktivitet eller lokalisering et viktig rammeverk til anvendelse på dette området. Standardiseringen har medført at organisasjoner har utfordret egen praksis, definert sitt sivile ansvar og på denne måten forsterket sitt bidrag til en bærekraftig utvikling.

NS-ISO 26000:2010 Veildening for samfunnsansvar er en internasjonal standard, som omfatter alle aspekter ved samfunnsansvar og som nå har eksistert i ti år. Det har etter hvert kommet til uttrykk økte forventninger om tilpasning til globale utfordringer fra forbrukere, sivilsamfunnet og organisasjoner.

Den franske standardiseringsorganisasjonen har på denne bakgrunn fremsatt forslag om å revidere ISO 26000:2010.

Tilpasset FNs bærekraftsmål

Forslaget innebærer å oppgradere de 36 temaene i standarden og de syv kjerneområdene, i tråd med nye begreper og områder som har dukket opp siden 2010. For eksempel sirkulær økonomi, delingsøkonomi, bærekraftig innkjøp og bærekraftig finans. I lys av forventninger om at organisasjonene også skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, er en oppgradering særlig nødvendig. Det fremheves at standarden også bør vurdere konsekvenser og erfaringer man har høstet fra Covid-19 pandemien.

Forslaget innebærer også å utvikle en eller flere veiledninger for å støtte integrasjon og lette implementeringen av samfunnsansvar i alle organisasjoner. Det er særlig kapittel syv i standarden, forslagsstiller har i tankene.   

I tillegg innebærer revisjonsforslaget utviklingen av retningslinjer på utvalgte emner om samfunnsansvar. Det kan være utdanning, kultur, veldedighet og for eksempel en modenhetsmatrise. Disse skal bygge på anvisningene i ISO 26000, men skal også ta hensyn til de behov organisasjonene i dag finner aktuelle og relevante.

Tanken er å utarbeide en en «pakke» med helhetlig tilnærming:

  • Selve standarden ISO 26000:2010 Guidelines for social responsibility
  • Standarder som forenkler implementering
  • Utvalgte emner om samfunnsansvar

Oppgraderingen vil foregå i samarbeid med ISOs øvrige, relevante standardiseringskomiteer. De komiteene som allerede eksisterer og som er relatert til ledelse, sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter, vil sørge for en helhetlig tilnærming til temaet om bærekraftig utvikling. Kjerneområdene i ISO 26000 skal gi sammenheng og skal også være selve bindeleddet.

I noen tilfeller er dette enkelt, som for eksempel å definere kjerneområdene for miljø. Her kan leveranser og definisjoner fra ISO/TC 207 Miljøledelse, kanskje kopieres direkte.

Å fastslå kjernen på forbrukerområdet, vil kreve nøyere utredning. For eksempel når et bærekraftig forbruk skal inkluderes. Øvrige eksempel er området delingsøkonomi, som er i utviklingsfasen og kanskje vil kreve grundigere behandling.

Hva mener du?

Hva tenker du eller din virksomhet om behovet for revidering av ISO 26000? Eventuelle innspill eller interesse for å delta i arbeidet, kan meldes til prosjektleder Hege Thorkildsen, innen 1. juli 2020.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på nyhetsbrev

Les mer om ISO 26000, standarden for samfunnsansvar

Sist oppdatert: 2020-06-23

NS-ISO 26000:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 075,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 215,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang