Hjelpemiddel
Logisk og praktisk utforming av hjelpemidler er viktig slik at de blir brukt korrekt.

Universell utforming av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi

Et nytt prosjekt for "Accessibility of systems for living independently" er på avstemning i den europeiske hjelpemiddelkomiteen. Prosjektet ledes av Norge. Vi inviterer deg eller din virksomhet til å mene noe om forslaget og bli engasjert i arbeidet.

Ny arbeidsgruppe for tilgjengelighet for hjelpemidler

Etter forslag fra Norge er det opprettet en arbeidsgruppe for tilgjengelighet under den europeiske hjelpemiddelkomiteen (CEN/TC 293, WG 12 Accessibility). Arbeidsgruppen ledes av Rudolph Brynn i Universell utforming AS, og Standard Norge har sekretariatet.

Arbeidet følges opp nasjonalt av Standard Norges komité for "Hjelpemidler og tilgjengeliget" (SN/K 106).

Nå skrives standarden

Arbeidsgruppen har laget ferdig en prosjektbeskrivelse for en ny standard. Tittel på den nye standarden er foreslått til "Accessible systems for living independently - Guidelines and recommendations".

Innledningsvis var velferdsteknologi/welfare technology begrepet som ble brukt, men siden dette ikke er en term som er gjenkjennelig i hele Europa, så ble det endret til "systems for living independently" i stedet.

Hva skal standarden inneholde?

Prosjektbeskrivelsen er nå på avstemning for godkjenning av oppstart. Det som er viktig nå, er at vi avklarer om vi har noen nasjonale kommentarer til hva vi ønsker at standarden skal omfatte. Hva bør med og hva bør den evt. ikke omfatte?

Beskrivelsen av prosjektforslaget Accessibility of systems for living independently, kan du lese i en egen artikkel.

Synspunkter på forslaget eller delta i arbeidet?

Forslaget om å starte det europeiske arbeidet er på høring nå i august. Deretter starter prosjektet opp formelt, og vi inviterer deg eller din virksomhet til å melde interesse for å bli engasjert i arbeidet. Det kan enten være i det europeiske arbeidet og/eller i den norske speilkomiteen

Dersom du har innspill til hva standarden bør inneholde, være med i utviklingen av den, eller delta i det nasjonale arbeidet som følger det europeiske, ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold så snart som mulig. Dersom du er interessert i å delta i arbeidet, er det mulig også etter at fristen for høringen har gått ut.

Sist oppdatert: 2020-10-01