Person som vasker et gulv med mopp
En ny Norsk Standard for renhold innenfor helse- og omsorgstjenester er under arbeid.

Forbrukere og standardisering – nytt per februar 2021

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er. Her er en oversikt over aktuelle forbrukerprosjekter per februar.

Vi har laget denne oversikten over standardiseringsprosjekter som kan være av interesse for forbrukere.

Det er til enhver tid mange standarder på høring. Flere av disse har betydning for forbrukere. Mer informasjon kan du finne på vår gratis tjeneste "Standarder på høring". På det første oppslaget er det en oversikt over norske, nasjonale standarder på høring. Internasjonale standarder på høring kan du finne ved å klikke på lenken videre.

Utvalgte prosjekter fra oversikten 

Forbrukerkontrakter (ref. 1.01)

Komiteen jobber med en revisjon av forbrukerblankettene, som består av Byggblankett 3425, 3426 A, 3426 B, 3427, 3428, 3429 A og 3429 B. Komiteen har fått utvidet mandatet til også å omfatte en regulering av biloppstillingsplasser ved salg av bolig, enten gjennom de eksisterende blankettene eller ved å opprette en egen blankett.

Fem av syv blanketter har vært på høring, og høringskommentarene er til behandling. To øvrige blanketter er under arbeid og skal på høring. Fysisk møte med interessenter angående regulering av biloppstillingsplasser, er utsatt på grunn av Covid-19.

Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet deltar i komiteen.

Servicehunder (ref. 2.10)

Det er fremsatt nytt forslag til internasjonalt prosjekt (ISO) for assistance dogs eller servicehunder på norsk. Det nye arbeidet vil ta hensyn til relevante standardiseringskomiteer og organisasjoner som jobber med samme fagfelt. For eksempel finnes det allerede en europeisk standardiseringskomité på området, CEN/TC 452 Assistance dogs, som også finnes på prosjektlisten. Assistance Dogs International (ADI) og International Guide Dog Federation (IGDF) vil være to aktuelle liaison-organisasjoner.

Les mer informasjon om prosjektet for servicehunder. 

Helsehygiene (ref. 2.11)

I utgangspunktet ble det laget en teknisk spesifikasjon (TS) som bygger på NS-INSTA 800-1 for renholdskvalitet. Denne spesifikasjonen utarbeides nå til en nasjonal standard. Standarden er på høring, og det ble arrangerte et frokostmøte om høringsforslaget 10. mars.

Les mer om høringsforslaget til standard for renhold i helse- og omsorgstjenestene.

Sårbare forbrukere (ref. 7.06)

Consumer vulnerability – Requirements and guidelines for the design and delivery of inclusive service.

Dette er en internasjonal standard, ISO 22458, som har vært på høring og komiteen jobber med de innkomnes høringskommentarene. 

Sirkulær økonomi (ref. 7.08)

Fire standarder under arbeid.

Les mer om standardene for sirkulær økonomi. 

Turisme og Universell utformet turisme (ref. 8.07 og 9.11)

Hvert år utarbeider CEN en strategi som sammenfaller med EU-mandat 1025/12. CEN-strategien for 2021 peker blant annet på to prosjekter på listen. Det er arbeidet i komiteene ISO/TC 228 og CEN/TC 329 som nå har nedsatt arbeidsgruppe (WG 18) for å begrense skader av Covid-19, som særlig har rammet området turisme og tilliggende virksomheter hardt.

 

Last ned hele lista med relevante forbrukerprosjekter per februar 2021. 

Sist oppdatert: 2021-03-25