Et par som triller en barnevogn

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Forbrukere og standardisering – nytt per mai 2021

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er. Her er en oversikt over aktuelle forbrukerprosjekter per mai.

Vi har laget denne oversikten over standardiseringsprosjekter som kan være av interesse for forbrukere.

Det er til enhver tid mange standarder på høring. Flere av disse har betydning for forbrukere. Mer informasjon kan du finne på vår gratis tjeneste "Standarder på høring". På det første oppslaget er det en oversikt over norske, nasjonale standarder på høring. Internasjonale standarder på høring kan du finne ved å klikke på lenken videre.

Utvalgte prosjekter fra oversikten

Forbrukerkontrakter (1.01)

Forbrukerblankettene – byggblankett 3425, 3426 A, 3426 B, 3427, 3428, 3429 A og 3429 B har vært til revisjon. Alle de syv blankettene er nå ferdigutviklet, hvorav de to siste er på høring fram til sommeren. Det er gjennomført møter med interessenter angående regulering av biloppstillingsplasser, og standardiseringskomiteen jobber for tiden med et tekstutkast. Både Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet deltar i arbeidet.

Utslippsfrie byggeplasser (1.05)

En ny nasjonal standardiseringskomité er i oppstartsfasen. SN/K 594 skal utvikle standarder for utslippsfrie arbeidsplasser og innovative og bærekraftige anskaffelser på byggområdet.

E-helse (3.10)

Denne nasjonale standardiseringskomiteen SN/K 587 speiler arbeidet i ISO/TC 215 og CEN/TC 251. Det er nasjonal deltakelse både i ISO- og CEN-arbeidet. I ISO-arbeidet er det blant annet ti spesialiserte arbeidsgrupper (WG). Arbeidsgruppene 4 og 5 tar for seg områder som personvern, sikkerhet og helseopplysninger. Arbeidsgruppe 10 omhandler tradisjonell (kinesisk) medisin. Ansvarsområdet til SN/K 587 omfatter nesten 200 standarder, og det er  56 ulike prosjekter under arbeid.

Sikkerhet for forbrukeren ved handle på nett (3.11)

For å inngå en avtale med Airbnb finnes vilkår og betingelser man må overholde. Den svenske forbrukerorganisasjonen skrev ut betingelsene og det ble en liste som var 39 meter lang! ISO/PC 335 er komiteen som vil sørge for klare retningslinjer og kontrakter for handel på nett. Forslaget til en internasjonal standard omfatter både kontraktsrettslig regulering og betingelser for personvern. Standarden vil veilede virksomheter som tilbyr varer, tjenester og digitalt innhold, slik at både design og presentasjon blir så klart som mulig. Standarden tar sikte på å bidra til balanserte, tilgjengelige og transparente betingelser som er enkle å forstå, slik at forbrukerne kan ta informerte valg - før kjøp og avtaleinngåelse. Les mer i egen sak for om beskyttelse av forbrukere ved avtaler som inngås online.

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/forbruker/2021-nyheter/ny-standard-skal-beskytte-forbrukeren-nar-det-inngas-avtaler-online/

Barnevogner og andre befordringsmidler for bar, på hjul (6. 11)

ISO/TC 310 jobber med standardisering av en rekke produkter relatert til sikkerhet for barn, spesielt gjelder det barn opp til fire år. Komiteen har nettopp publisert en standard for barnevogner, ISO 31110:2020 Wheeled child conveyances — Pushchairs and prams — Requirements and test methods. Den europeiske forbrukerorganisasjonen ANEC (European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardization) deltar i arbeidet.

Merking av opprinnelse (8.10)

En ny, nasjonal standardiseringskomité, SN/K 588, følger det europeisk arbeid på området som skjer i CEN/CLC/JTC 14/WG 5 Guarantees of Origin. Merking av opprinnelse i forbindelse med energi. Komiteen skal også revidere NS-EN 16325 som gjelder opprinnelsesgarantier for elektrisitet.

Aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering (9.16)

Det er opprettet en ny, nasjonal standardiseringskomite, SN/K 592, for utvikling av standarder innenfor digitalisering og universell utforming. Målet er å bidra til å sikre likeverdig tilgang til varer og tjenester for eldre og andre sårbare grupper og personer med nedsatt funksjonsevne. Komiteen skal utarbeide og revidere Norsk Standard for

  • inkluderende arbeidsliv (en standard for krav knyttet til digitalisering og universell utforming knyttet til arbeidslivet)
  • tingenes Internett (en standard med krav knyttet til universell utforming, digitalisering og tingenes internett, herunder smarthus, robotikk og relevante deler av velferdsteknologi)
  • smarte byer (en standard knyttet til universell utforming, smarte byer (forstått som byer som bruker digital teknologi for å gjøre byer til bedre steder å bo, leve og arbeide i) og eldre, herunder navigasjon, oppfølging/sporing og personvernsaspekter)

Standardene skal være en referanse når det utpekes representanter til brukermedvirkning og kvalitetssikring av varer og tjenester knyttet til digitalisering.

 

Last ned hele lista med relevante forbrukerprosjekter per mai 2021.

Sist oppdatert: 2021-05-25