To barn som jubler foran en pc
Illustrasjonsbilde: Pixabay

Markedsføring rettet mot barn - nytt standardiseringsprosjekt

Markedsføring rettet mot barn finnes overalt. TV-reklame, publikasjoner og sosiale media påvirker direkte og indirekte og er, bokstavelig talt, grenseløs. Et nytt forslag til internasjonal standard handler om retningslinjer knyttet til reklame rettet mot mindreårige.

Grenseløse markedsføring

Barn er lettpåvirkelige og særlig sårbare for uønsket påvirkning, slik som villedende markedsføring, urettferdige avtalevilkår, overtredelse av personvern og andre uttrykk som kan være både diskriminerende, og på grensen til overgrep.

I markedsføring rettet mot barn brukes en rekke teknikker for å tiltrekke seg oppmerksomhet. I sosiale media, og på nye plattformer benytter man effektivt produktplassering i serier, filmer, spill og show. Dette skjer både direkte og særlig indirekte. Slik «skjult» produktplassering promoterer gjerne mat, drikke, leker, spill, applikasjoner, kosmetikk og mote. 

Norge har ganske streng lovgivning når det gjelder reklame rettet mot barn og unge, men det vil gjelder kun for aktører som driver i Norge. Mye av påvirkningen barn og unge blir utsatt for, kommer fra utlandet, også fra land som har svært begrenset eller ingen lovregulering på området.

Barns sårbarhet

Barn er uerfarne forbrukere. De har varierende kompetanse og erfaring. Alder og modenhet er med på å bestemme hvor utsatt den enkelte er, eventuelt hvor robust man er til å ta informerte valg.

I prosjektforlaget til ny standarden er tanken å inkludere alle barn under 18 år, slik dette er definert i FNs barnekonvensjon artikkel 1. Det man vet om barns psykologiske utvikling er, at det er svært lett å manipulere barn under 4-5 år. På dette alderstrinnet er barnet ennå ikke i stand til å skille mellom fantasi og virkelighet. Barn under 7-8 år er ikke i stand til å begripe den underliggende hensikten med markedsføring. Og selv tenåringer som er teknisk selvhjulpne, er sårbare og har behov for beskyttelse av sitt personvern og sin integritet.

Alle kanaler

Det nye forslaget til standard vil dekke et bredt spekter av kanaler, medier og plattformer. Slike som fjernsyn, publikasjoner, sosiale media, digitale plattformer (podcasts, YouTube), og produktplassering i show, filmer og spill. Det er også foreslått at retningslinjene skal omfatte påvirkning fra såkalte «influencers».

Consumers International har utarbeidet en rapport som fremhever at selvregulering ikke har vært effektivt, og man må pushe på for strengere regulering i form av standarder, retningslinjer og andre politiske virkemidler.

FNs bærekraftsmål

Alle medlemsland som har gitt sin tilslutning til FNs bærekraftsmål, har gitt uttrykk for at det er behov for å beskytte barn mot skadelig påvirkning, særlig markedsføringstrendene som nevnes i forslaget til ny standard.

Standarden kan være et fundament for å møte disse trendene. Den kan bidra til utvikling av et globalt rammeverk som kan brukes i ulike virksomheter, som basis for lovgivning og relevante retningslinjer. Den kan også brukes som en konkret veiledning for de bedrifter som ønsker å implementere ansvarlig og god fremferd i sin forretningsdrift.

Det er tenkt at standarden skal kunne brukes globalt, av både private og offentlige aktører, og av kommersielle aktører og non-profitt organisasjoner, i alle sektorer og over landegrensene.

Noe for deg eller din virksomhet? 

Høres dette prosjektet interessant ut? Vi inviterer nå norske interesenter til å engasjere seg. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med prosjektleder Hege Thorkildsen innen 29. juni 2021.

Sist oppdatert: 2021-05-25