Vil du utvikle standarder innenfor delingsøkonomi?

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor delingsøkonomi. Vi inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

Den norske komiteen skal følge med arbeidet i ISO/TC 324 Sharing economy

Tid: 7. desember kl. 1200 – 1500
Sted: Standard Norge, Lilleakerveien 2A (reisebeskrivelse)

Bakgrunn

SNK 599 Delingsøkonomi er speilkomité til ISO/TC 324 Sharing economy. ISO-Komiteen utvikler rammeverk og terminologi for delingsøkonomi og plattformøkonomi og har samhørighet med komiteene for Bærekraftig finans og Sirkulær økonomi. Salg av resirkulerte varer skal kunne foregå på de plattformene som denne komiteen utarbeider rammeverket til. 

ISO komiteen har utviklet en standard:

  • ISO 42500:2021 Sharing economy — General principles

ISO-komiteen har følgende standarder under utvikling:

  • ISO/DTS 42501 Sharing economy — General trustworthiness and safety requirements for digital platform
  • ISO/DTS 42502 Sharing economy — Guidelines for provider verification on digital platform

Det første komitémøtet

Målet for møtet:

  • Etablere den norske komiteen og gjennomgå komiteens mandat
  • Invitere til å delta i arbeidet nasjonalt 

Tema for møtet:

  • Kort presentasjon av Standard Norge
  • Orientering om det internasjonale standardiseringsarbeidet for «Delingsøkonomi»
  • Mandat og sammensetning av den norske komiteen som er godkjent av Standard Norges sektorstyre IKT
  • Muligheter for å delta og påvirke dette viktige arbeidet og rammene for arbeid i komiteen
  • Møteplan for 2023 

Bli med i komiteen

Er dette arbeidet interessant for deg og din virksomhet? Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Alexandra Haukaas per e-post eller telefon 412 53 179. 

De som deltar i komiteen, forplikter seg til å delta aktivt og bidra i arbeidet gjennom den norske komiteen for delingsøkonomi.

Sist oppdatert: 2022-10-17