14. oktober er Verdens Standardiseringsdag

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år. Dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk næringsliv, samfunnsliv og norske forbrukere. Standarder gjør hverdag vår enklere, og uten standarder ville mye blitt mer komplisert og dyrere.

TannhjulNoen standarder lages kun for Norge, mens andre lages internasjonalt. Verdens standardiseringsdag skal synliggjøre at vi alle er en del av en større sammenheng. Standarder og standardiseringsarbeid gjør det mulig å komme fram til felles løsninger som er til beste for alle uavhengig av landegrenser. Et moderne samfunn kan ikke fungere uten standarder. De er nødvendige for effektiv produksjon, reduksjon av tekniske handelshindre og for å oppnå sikkerhet og forutsigbarhet for enkeltindivider og samfunnet.

Det er de tre internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO, IEC og ITU * som står bak markeringen av Verdens Standardiseringsdag (World Standards Day). Standard Norge, som Norges medlem i ISO, ønsker å gjøre denne dagen bedre kjent også her i landet.

I en stadig mer internasjonal verden er standarder et viktig verktøy som kan bidra til positive endringer knyttet til å åpne opp globale markeder, skape næringsmuligheter og økonomisk vekst, og redusere og tilpasse seg klimaendringene. Internasjonale standarder representerer en konsensusbasert oppfatning blant verdens ledende eksperter på områder som spenner fra energiproduksjon og energieffektivitet til transport, styringssystemer, helse, sikkerhet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Økt bærekraft
- Standarder brukes bl.a. som verktøy for å bidra til å redusere klimaendringene. Dette skjer f.eks. ved å forbedre energieffektiviteten og redusere avfall og utslipp av klimagasser. Standarder bidrar til å spre beste praksis knyttet til fornybar energiproduksjon, de gir spesifikasjoner for avfallshåndtering og resirkulering, og bruk av standarder gir økt bærekraft på tvers av bransjer, uttaler Trine Tveter, adm. direktør i Standard Norge på Verdens Standardiseringsdag.

For nærmere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonssjef Marit Sæter, 67 83 86 00 / 970 27 956, msa@standard.no
PR rådgiver Einar Morten Lassesen, 67 83 86 00 / 410 17 199, eml@standard.no

* ISO (The International Organization for Standardization), IEC (The International Electrotechnical Commission) og ITU (The International Telecommunication Union)

Sist oppdatert: 2014-01-31