Rådhuskaia, illustrasjonsfoto.
Foto: Scanstock Photo

Norske standarder for samfunnssikkerhet

NS 5830, NS 5831, NS 5832 og NS 5834 er fire norske standarder som omhandler samfunnssikkerhet og beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger.

NS 5830

Fastsetter terminologi til bruk innenfor fagområdet sikring (beskyttelse mot og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger).

NS 5831

Beskriver et styringssystem for håndtering av risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger. Den gir også rammer for andre standarder som omhandler samfunnssikkerhet og risikoanalyse.

NS 5832

Tar for seg sikringsrisikoanalyse som en del av sikringsrisikostyringen (beskrevet i NS 5831). Standarden beskriver prinsippene for gjennomføring av sikringsrisikoanalyse, dvs. for risiko knyttet til tilsiktede uønskede (hovedsakelig kriminelle) handlinger.

NS 5834

Beskriver planleggingsprosessen i prosjekter med krav til sikring i det ferdige bygget eller anlegget. Standarden kan anvendes både på nybygg og ombygging.

Oversikt over standarder for samfunnssikkerhet

Trenger du en oversikt over nasjonale, europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og tekniske rapporter knyttet til samfunnssikkerhet?

Standarder for samfunnssikkerhet

Sist oppdatert: 2021-03-23

NS 5830:2012

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5831:2014

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5832:2014

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5834:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5834:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang