Sjef med standard

Til tross for senere masterutdannelse samt økonomi- og ledelsesstudier i USA, er Jacob Mehus kanskje aller mest stolt av yrkesutdannelsen og svennebrevet som møbelsnekker.

- Da jeg jobbet i Norges Byggforskningsinstitutt som SINTEF Byggforsk het den gang var mange interessert i hva jeg drev med. Da folk hørte jeg drev med materialteknologi, var de fortsatt litt interessert. Da jeg så fortalte at jeg drev med betong gikk rullgardinen ned, forteller en smilende Mehus som også selv i utgangspunktet så på tilbudet om jobb i Standard Norge som noe kjedelig.

Likevel var han villig til å prøve, men ga seg selv en horisont på maks to år med begrunnelsen at det kunne være greit å skifte beite innimellom.

Undervurdert
- Men når man kommer på innsiden av dette utrolige systemet, oppdager man hvor vanvittig undervurdert standardisering er. Det er utrolig mer morsomt og interessant enn det høres ut. Dessuten har jeg en fantastisk organisasjon i ryggen med flinke folk. Også komitemedlemmene våre og samarbeidspartnerne er med på å gjøre jobben spennende og utfordrende, forkynner han med ekte overbevisning.

- l utgangspunktet er standardisering rett og slett en innmari god ide. Dokumentet som beskriver og setter krav til en vare eller tjeneste, et system, en kontrakt, metode eller prosess bidrar til forenkling. Dette går på mer effektiv produksjon, enklere samhandling med kunder og leverandører, enklere tilgang på viktig kunnskap og «beste praksis», internasjonal markedstilgang samt enklere kommunikasjon mellom systemer, opplyser Mehus og legger entusiastisk til:

- Internt hos oss snakker vi om en slags «teknisk politikk». Fagområdet har klare tekniske sider. Men omfatter også politiske som nærings- og handelspolitikk. I tillegg kommer de samfunnsmessige sidene knyttet til samfunnsansvar, miljø og bærekraft. Jeg er overbevist om at standardisering som verktøy for et konkurransekraftig, effektivt og bærekraftig næringsliv og samfunn vil bli enda viktigere fremover.

Uforståelig selvgang
- For å være helt ærlig så skjønner jeg ikke hvorfor noen til stadighet ser seg tjent med å lage sine egne systemer fremfor å benytte seg av standarder og kontraktsformularer som man allerede har diskutert seg frem til i fellesskap. For meg helt uforståelig, og det gjelder for så vidt all standardisering. Noen tror at de er så fryktelig spesielle og annerledes og må lage spesielle løsninger for Norge eller egen bedrift når det finnes internasjonale standarder på området, sukker han litt oppgitt.

Internasjonalt marked
- Norge er jo ikke lenger et avgrenset marked. Selv i lokale markeder er de store aktørene innen arkitektur, rådgivning, entreprenør og materialleveranser ikke lenger «norske», men lever i et internasjonalt marked. Hvis man har noe som er felles for Europa så er det jo litt synd hvis alle landene lager sin egen løsning eller nasjonalt hvis eksempelvis en kommune går sin egen vei. Det er mest effektivt å finne en felles løsning på et så høyt nivå som mulig i en global verden, fastslår han og henviser til at bygningsinformasjonmodellen er et eksempel på dette innen byggstandardisering.

Registrerer kontroverser
Mehus registrerer at det i den senere tid har vært noen kontroverser mellom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Jernbaneverket om kontraktstrategien på Follobanen, og for noen år tilbake kritiserte både entreprenørene og rådgiverne de store offentlige byggherrene for å benytte egne kontraktformularer.

- Som organisasjon har ikke Standard Norge noen mening om hvordan aktørene skal opptre overfor hverandre. Men som representant for dokumenter som er fremforhandlet gjennom konsensus av personer som representerer de ulike interessene og aktørene som eksempelvis oppdragsgiver og oppdragstaker, nærings- og myndighetssiden, mener vi noe. Det er vel utvilsomt slik at harmoniserte kontraktstandarder utgitt av Norsk Standard har ført til flere vellykkede enn vanskelige prosesser. Derfor ønsker vi primært at alle aktørene på alle sider av bordet bruker dette systemet fremfor å lage sine egne versjoner, kommenterer Mehus og fortsetter:

- l stedet for å lage sine egne versjoner ønsker vi at de som ønsker endringer av ulike grunner heller tar initiativet til endringer eller en revisjon av standarden. Vi ønsker at systemet med kontraktstandarder holdes oppe og blir oppdatert slik at det benyttes i størst mulig grad. Og vi skal gjøre alt vi kan, for å få det til, lover han.

Valgte yrkesskole
Veien for Jacob Mehus til sjefsjobben for et høyt kunnskapspreget miljø har imidlertid ikke vært helt standard. Da ungdomsskolen var gjennomført, var Asker-gutten klar for praktiske utfordringer. Faren, den kjente smykkekunstneren Konrad Mehus, og sønnen ble derfor enige om at en yrkesutdannelse passet best. Derfor ble det datidens yrkesskole og møbelsnekkerfaget.

- Den eksamenen er jeg kanskje aller mest stolt av. Det å ta svennebrev var som å gå opp til eksamen hver dag i to måneder. Ettertiden har vist at jeg nok har mer talent for det akademiske. Derfor er jeg ekstra stolt over at jeg bestod svenneprøven, kommenterer Mehus.

Praktisk forståelse
Faglig jobbing med nitid detaljering var imidlertid ikke fremtiden. Voksenopplæring ble for tregt Forkurs for ingeniørutdannelse hvor han fikk kreditering for fagopplæringen, ble redningen og innfallsporten til høyere utdannelse.

- Jeg oppfatter meg fortsatt som også svært praktisk anlagt, og føler at jeg hver dag har nytte av min yrkesopplæring. Ikke fordi jeg skal lage skuffer og skap, men fordi teoretiske tilnærminger skal gjennomføres, og da er forståelsen og respekten for det som er praktisk viktig, sier han og fremhever at også mye av laboratoriearbeidet på Byggforsk var praktisk.

- I ettertid innser jeg at jeg nok hadde litt flaks da jeg valgte ingeniørutdannelse som på en særskilt måte kombinerer det akademiske og praktiske, legger han til.

Handyman
Det betyr at den nye sjefen til Standard Norge er en handy man. Han har deltatt på mange av farens private byggeprosjekter og stod selv for sliping av alle gulv og maling av alle flater og gjorde alt klart til innflytting i leiligheten på Vålerenga for syv år siden. Nå begrenses den slags aktiviteter av manglende tid og overlates til andre.

- Dessuten har jeg en bror som går tykt utenpå meg i det å være praktisk. Han er derfor den foretrukne byggmesteren i familien, kommenterer han muntert.

Dyttet inn
Med røtter i Norges Standardiseringsforbund fra 1923, ble Standard Norge opprettet i 2003 etter en periode med mange diskusjoner og konflikter. Det litt gjenstridige Norges Byggstandardiseringsråd måtte dyttes inn i det nye hovedkvarteret for Standard Norge på Lysaker. For å skape ro ble det vedtektsfestet såkalte sektorstyrer i organisasjonen. Dermed oppstod sektorstyre BAE sammen med tilsvarende for petroleum, senere IKT og snart nå helse og omsorg.

- Dette var viktig for byggenæringen. Avgjørende for næringen var å føle at den ikke mistet grepet om standardiseringsvirksomheten sin. For Standard Norge er dette et viktig instrument for å holde dialog med byggenæringen. Her sitter sentrale personer fra aktørene i næringen. Deltakerne bruker forumet til å diskutere sektorspesifikke temaer og gir signaler om prioriteringer. Denne arenaen gjør oss i stand til å justere kursen for å opprettholde legitimitet for forandring hos aktørene. Her har vi med andre ord en svært så stor kontaktflate med byggenæringen, forteller Mehus som opplyser at sektorstyret BAE stadig er blitt utvidet når nye aktører har meldt sin interesse.

Pakker til ripa
Standard Norge-sjefen fremstår imidlertid heller ikke helt standard i en byggenæring preget av svært så uformell klesstil. Han tar i mot velkledd i slank moderne dress med bevisst valg av skjorte og sko. Han innrømmer å være en god porsjon forfengelig og avskyr å opptre halvshabby i jobbsammenheng. Det ryktes at Mehus på en konferanse i Sør-Afrika oppdaget at en delegat fra et annet land hadde nesten lik dress og skjorte som han selv. Da dro Mehus opp på rommet og skiftet til en av de andre dressene han hadde med seg i kofferten.

Med mange reisedøgn pakker nemlig Mehus alltid til ripa selv i sin king size-koffert. Han er komfortabelt anlagt og liker ikke å gå med samme dress hver dag. Og han har følgende gode reisetips: Ta med skittentøyet hjemmefra hvis du må og få det vasket og strøket på hotellet ved ankomst. Det er også lurt å få renset dressene sine når man først er i utlandet fordi det er så mye billigere enn i Norge.

l utgangspunktet er standardisering rett og slett en innmari god ide.

Tøff rock
Også når han drar på sin årlige tur til Roskilde-festivalen, er oppakningen stor. Innholdet er like bevisst med godt utvalg av klær og fottøy. Men nå er det tross alt ryggsekk som gjelder. Men den komfortabelt anlagte fornekter seg ikke:

- Festival er kanskje det eneste stedet jeg mener bukse med avtagbare ben kan ha noe for seg, om enn noe ubekvem~ har han uttalt til et nettsted.

En av Standard Norge-sjefens store lidenskaper på fritiden er å se rockeband live.

- Jeg har alltid likt rock gjerne av det litt tøffere slaget. Jeg liker mye forskjellig. Men selv om jeg begynner å bli litt gammel i miljøet, er jeg fortatt glad i å få høre nye ting, sier han nylig hjemkommet fra en punkfestival i Amsterdam samtidig som han like før påske var på konsert på Rockefeller i Oslo. Selv om han har sett det meste, mangler noen legender.

- Jeg skulle gjerne sett Johnny Cash før han døde, og jeg håper å få oppleve Tom Waits live før han slutter å turnere, kommenterer han samtidig som han bebreider seg selv fordi han ikke prøvde seg som frontfigur i rockeband da han var ung.

Hockey-gjeng
Som gutt drev han med to idretter. Han spilte aktivt i den kjente fotballklubben Asker Skiklubb samt løkkehockey da han var for tynn til å kunne hevde seg i Frisk Asker som imidlertid fortsatt er ishockeyklubben i hans hjerte selv om han nå bor på Vålerenga.

Som tenåring ble det slutt med begge deler, men som 20-åring gjenopptok han hockey-spillingen. Hver tirsdag på vinteren møtes nå en vennegjeng på Frogner stadion.

- Vi oppfatter oss selv til å være på eliteserienivå selv om ikke alle andre er enig i de~ forteller han og opplyser at de selv i hvert fall har det moro med lite utstyr og mye innsats som har resultert i en stadig mer kranglete rygg.

USA-spesialist
Mehus karakteriserer seg som godt over gjennomsnittet samfunnsinteressert som blant annet har gitt han god kunnskap om amerikansk politikk.

- Jeg er glad i USA. Jeg har bodd der og er gift med en amerikaner. Samfunnet fremstår riktignok som polarisert men samtidig skapes det en enestående dynamikk. Og det er imponerende hva man har fått til etter finansskandalen med vekst i økonomien og halvering av arbeidsløsheten, sier han og synes litt synd på USA med sin for tiden dysfunksjonelle kongress.

- Selv om jeg har dyp respekt for landet og folket betyr ikke det at jeg er like begeistret for alt som foregår der.

Støttespiller for byggenæringen
Avslutningsvis ønsker Mehus å fremheve Standard Norge som en aktiv støttespiller for byggenæringen samtidig som han understreker å ivareta behovet for standardisering i alle andre næringer og sektorer.

- l de nærmere 11 årene jeg har jobbet innen standardisering, har jeg oppfattet virksomheten som en aktiv diskusjonspartner for både den private og den offentlige delen av byggenæringen. Vi har hele tiden vært i dialog med aktørene og har justert kursen i samsvar med det vi sammen har oppfattet som utviklingen i næringen. Det har jeg tenkt å fortsette med. Akkurat som vårt engasjement for BIM som sentral bidragsyter til byggenæringens effektivisering ved hjelp av ny teknologi, skal vi også på andre områder være en støttespiller og på den måten gjøre vår del av oppgaven slik at byggenæringen kan nå sine mål, avslutter han.

(Dette portrettintervjuet er skrevet av Jan Gunnar Fjeldstad. Det har stått på trykk i Byggeindustrien nr. 6-2015, og er gjengitt etter tillatelse.)

Jacob Mehus

Jacob Mehus

Personalia: 49 år. Gift med amerikanske Lynell som tar norsk doktorgrad med opphold for tiden i USA. En datter på 11 år. Bor i borettslagsblokk fra BO-tallet på Vålerenga. Kjører Mercedes Cklasse stasjonsvogn.

Utdannelse: Svennebrev som møbelsnekker. Ingeniør bygg og konstruksjonsteknikk ved Bergen Ingeniørhøyskole. Sivilingeniør fra Iowa State University. Executive Program i økonomi og ledelse fra Stanford University. Høy kompetanse i muntlig og skriftlig engelsk.

Yrkeskarriere: Forskningsassistent ved Iowa State University. To år som konstruktør for betongkonstruksjoner hos Reinertsen Engineering. Forsker ved FoU-avdeling Materialer og konstruksjoner ved Norges Byggforskningsinstitutt i syv år. Så ni år hos Standard Norge. Først som markedsansvarlig bygg, anlegg og eiendom. Deretter markedssjef BAE og IKT samt medlem av Standard Norges ledergruppe for så å ende opp som markedsdirektør og stedfortredende for administrerende direktør. Så leder for salgsselskapet Standard Online AS i seks måneder før konstituering som adm. direktør for Standard Norge i september i fjor.

Aktuell: Etter å ha fungert som adm. direktør for Standard Norge siden i fjor høst, ble han av et enstemmig styre tilsatt som adm. direktør i mars i år. Byggstandardisering står for omtrent halve virksomheten.

Sist oppdatert: 2015-11-04