Ord i en ordbok

Språkvalg i norske standarder – Vær med på en undersøkelse

De fleste norske standarder har sitt opphav i internasjonale og europeiske standarder, som blir utarbeidet på engelsk. Bare et fåtall av standardene blir oversatt til norsk. Hvor stort problem er det? Språkrådet gjennomfører sammen med Standard Norge en undersøkelse, og vi inviterer våre lesere og kunder til å gi innspill for å gjøre undersøkelsen så nyttig som mulig.

Klikk her for å gå til undersøkelsen og gi din oppfatning (ekstern lenke)

Det er neppe realistisk å sikte mot at alle norske standarder skal foreligge på norsk. Kanskje burde noen flere oversettes enn det som skjer i dag? Er det noen spesielle standarder som burde foreligge på norsk?

De aller fleste standarder inneholder et kapittel med termer og definisjoner. Vil brukere av standardene være hjulpet langt på vei ved at termene var oversatt? Kanskje burde omfangsbeskrivelsen («scope») oversettes selv om det ikke er mulig å få hele standarden oversatt?

Trengs det hjelp til å forstå standardene? Hvilke konsekvenser har det at standardene bare foreligger på engelsk? Kan det ha gitt sikkerhetsproblemer? Har det gitt virksomheten ekstra kostnader?

Det er Språkrådet som har tatt initiativet til undersøkelsen, og det er Opinion som gjennomfører det rent tekniske. Standard Norge er representert i det fagrådet i Språkrådet som står bak undersøkelsen.

Har du spørsmål knyttet til undersøkelsen kan du kontakte Språkrådet eller prosjektleder i Standard Norge, Håvard Hjulstad.

Sist oppdatert: 2016-12-05