2017 Nyheter

 

Standard Norge har inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om overføring av oversettelsesminne. Med denne avtalen blir ord, setninger og hele tekster som allerede er oversatt i standarder, å finne i en nye database for oversettelsesminner hos Nasjonalbiblioteket.

2017-12-20

Mer om Avtale med Nasjonalbiblioteket om oversettelsesminner
 

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv, uansett hvem de er og hvor de bor.

2017-12-19

Mer om Årets julegave går til Redd Barna
 

Det er mye som enten er standardisert eller kan standardiseres rundt oss. Juletrær er en av de tingene det finnes en standard for, og den beskriver hvordan trærne kan klassifiseres.

2017-12-15

Mer om Standardisert juletre?
 

Standard Norge og DSB har inngått en samarbeidsavtale som skal bidra til økt og god gjensidig informasjon mellom organisasjonene, og prioritering av standardiseringsinnsatsen på områder som er av interesse for DSB.

2017-12-13

Mer om Samarbeidsavtale mellom Standard Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 

– Et skrikende behov for standardisering, sier TV 2s Emilie Skolmen i onsdagens «Otto har fått nok». Hun irriterer seg over at antall pølser og pølsebrød i pakkene ikke stemmer overens.

2017-10-26

Mer om Savner du en standard?
 

Smarte byer er mer enn bare et trendord. Ettersom byområdene stadig vokser og forventes å huse opptil 70 % av verdens befolkning innen 2050, er de en nødvendighet. «Standarder gjør byer smartere» er temaet i år på Verdens standardiseringsdag, 14. oktober.

2017-10-13

Mer om Framtidens by blir formet av standarder
 

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å tildele Standard Norge 32,7 millioner i statstilskudd for 2018 fra NFD. Det er en økning på 800 000 kroner.

2017-10-12

Mer om Regjeringen vil gi mer til Standard Norge
 

ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen) gjennomførte sin 40. generalforsamling i Berlin 20-21 september 2017. Over 400 representanter fra 110 land deltok på generalforsamlingen der temaet var «Open minded – open for change».

2017-10-02

Mer om Økt samarbeid mellom de internasjonale standardiseringsorganisasjonene
 

Standard Norge har oversatt to viktige støttedokument til norsk som gir en innføring i bruken av markedsbaserte standarder ved regelverksutforming og gjennomføringen av offentlig politikk. Begge disse er nå gratis tilgjengelig for nedlasting.

2017-09-22

Mer om Veiledning om bruk av standarder i tilknytning til regelverk
 

Dagsrevyen på NRK hadde mandag et innslag om at mange standarder kun finnes på engelsk, og flere brukergrupper, inkl. byggebransjen som ble trukket fram i innslaget, etterlyser at flere blir gitt ut på norsk. Det har vi stor forståelse for, men hvem skal stå for finansieringen?

2017-09-05

Mer om Flere Norsk Standard på norsk?
1 2 > »