Faksimile Dagens Næringsliv 14. februar 2018

Gatesmarte standarder

Selvkjørende Teslaer og KIA'er kan ikke kommunisere på amerikansk og koreansk. De må snakke sammen på et dataspråk basert på åpne standarder, skriver administrerende direktør Jacob Mehus i Dagens Næringsliv.

Har du noen gang lurt på hvorfor Google Maps fungerer overalt? Det er ikke bare fordi Google selv har vært ute og målt opp. Det er fordi kartdata i årevis har blitt standardisert blant annet gjennom den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, at myndigheter har tatt standardene inn i lovverket og at næringslivet har lagt dem til grunn i utviklingen av tjenester og produkter. 

Anders Waage Nilsen spør i teknologispalten («Gatesmart digitalisering», 26. januar) hvem som skal ta ansvar for å koble sammen systemene og skape et digitalt økosystem for framtidens byer. Svaret må være det samme som for kartdata: standardisering gjennom transparente, formaliserte prosesser, der både offentlige og private aktører diskuterer seg fram til den beste standarden. 

Jacob Mehus

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Hvis en selvkjørende KIA og en selvkjørende Tesla møter hverandre på veien, må begge kommunisere med hverandre og infrastrukturen rundt dem, som for eksempel lys, veimerking og skilting. Det kan ikke skje på koreansk og amerikansk, men må følge et felles, internasjonalt og standardisert dataspråk basert på åpne standarder. 

Bruk av åpne standarder sikrer transparens, fleksibilitet og reduserer byttekostnadene når mer avanserte løsninger tilgjengeliggjøres.

Waage Nilsen har rett i at politikere ikke kan vedta algoritmer, men de kan stille krav til leverandører av smarte løsninger til framtidens byer. Sørkoreanske myndigheter krever at leverandører av smarte transportløsninger baserer seg på en systemarkitektur bygd på blant annet ISO-standarder. Også i Norge må myndighetene være sitt ansvar bevisst og sikre at vi får smarte byer der alle gode krefter kan innovere framfor å konkurrere om grunnleggende infrastruktur og systemarkitektur. 

Dette innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 14. februar 2018.

Sist oppdatert: 2018-02-14