Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Folk som samarbeider

Jotne har fått europeisk reisestøtte til standardisering

Den norske teknologibedriften Jotne har fått reisestøtte fra den europeiske interesseorganisasjonen SBS (Small Business Standards) for å delta i standardisering. SBS ivaretar SMB-bedrifter i standardiseringen. Organisasjonen er finansiert av EU/EFTA, og lyser hvert år ut midler til reisestøtte for SMB-bedrifter i standardiseringsarbeidet.

Fristen for å søke midler er i oktober/november hvert år.

Kriteriene for støtte er at man er at man kan kategoriseres som SMB (Små og Mellomstore Bedrifter) og at man deltar aktivt i standardiseringsarbeid i ISO eller CEN. Jotne må i løpet av året sende inn en handlingsplan og tre rapporter til SBS, og støtten overføres når rapportene er godkjent. I arbeidet representerer bedriften sine egne interesser.

Jotne har fått støtte for å delta i internasjonal standardisering i komiteen ISO/TC 184/SC 4 som utvikler standarder knyttet til industrielle data. Les mer om Jotnes engasjement i standardisering. 

Standard Norge oppfordrer andre norske små og mellomstore bedrifter om å søke støtte hos SBS, sier Anne Kristoffersen som koordinerer SMB-arbeidet i Standard Norge.

Mer informasjon om SBS og støtteordningene er å finne på deres nettside:  www.sbs-sme.eu

Les informasjonssiden vår om små og mellomstore bedrifter og standardisering

Sist oppdatert: 2018-01-16