Vi støtter UNICEFs viktige arbeid for barn i Jemen

Som en del av Standard Norges samfunnsansvar gir vi også i år en julegave til en veldedig organisasjon i stedet for gaver til ansatte. Årets julegave går til UNICEF og blir øremerket for å hjelpe barn som er rammet av sultkatastrofen i Jemen.

I Jemen er alle offentlige tjenester i ferd med å kollapse. Mindre enn halvparten av landets helseklinikker fungerer, noe som gjør det umulig å hjelpe alle som trenger det. UNICEF anslår at 11 millioner barn i Jemen, nesten 80 prosent, trenger humanitær bistand. Hvert tiende minutt dør et barn i Jemen av sykdommer som kunne vært unngått.

Jemen er i dag et av de aller verste stedene på jord for barn. Det vi ser nå er en hel generasjon som er født inn i krig, og aldri har opplevd en tilværelse uten vold og død. Det er alltid barn som rammes hardest i krig, og barna i Jemen har måttet betale en ekstremt høy pris for de voksnes krig, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

– Vi ønsker å opptre som en samfunnsansvarlig organisasjon og ser på gaven som en del av samfunnsengasjementet vårt. UNICEF gjør en viktig jobb for at noen av de mest sårbare og utsatte barna i verden. Jemens barn har fått arr for resten av livet etter år med vold, flukt, sykdom, fattigdom, underernæring og en mangel på grunnleggende tjenester som vann, utdanning og helsetjenester. Det er meningsfullt for oss å kunne bidra med en støtte til disse barna, sier Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.

UNICEF har gitt ut rapporten «Born into War»,  som bl.a. beskriver barnas situasjon i Jemen.

Dette sier rapporten:

  • Mer enn 5000 barn er drept eller skadd i krigen i Jemen – det utgjør fem barn hver eneste dag siden mars 2015.
  •  Mer enn 11 millioner barn trenger humanitær bistand – nesten alle barna i Jemen.
  • Mer enn halvparten av barna i Jemen har ikke tilgang til rent vann eller nødvendige sanitærforhold.
  • 1.8 millioner barn er akutt underernærte, av disse 400.000 livstruende
  • Nesten 2 millioner barn står uten skolegang. Av disse måtte en halv million barn forlate skolen da krigen eskalerte i 2015.
  • Utbrudd av kolera og akutt diare har rammet mer enn 1 million mennesker – en fjerdedel av disse er barn under 5 år.
  • Tre fjerdedeler av alle jenter er gift før de fyller 18 år
  • Lærere og helsearbeidere har bare delvis fått betalt det siste året, noe som går ut over 4,5 millioner barn. Mindre enn halvparten av alle landets helseklinikker er i drift.
  • I begynnelsen av oktober var 256 skoler totalt ødelagte, 150 skoler var okkuperte av mennesker tvunget på flukt fra sine hjem, og 23 skoler var okkupert av bevæpnede grupper.

Mer om situasjonen i Jemen. 

Sist oppdatert: 2018-12-19